Boundless Classroom – Rajattomien mahdollisuuksien oppimisympäristö

Rajaton luokkahuone tutki globaalin, jaetun pedagogiikan konseptia yhdistämällä opiskelijoita ja opettajia ympäri maailmaa. Digitaalisten oppimisympäristöjen ja viestintätekniikoiden, kuten mobiililaitteiden, videoiden ja pelien avulla opiskelijat ja opettajat vaihtavat ideoita, tekevät yhteistyötä ja luovat sisältöä.

Oppilasryhmiä oli mukana päiväkodeista lukiolaisiin, ja heitä osallistui hankkeseeen Suomesta, Kaliforniasta, Kreikasta ja Singaporesta. Rajaton luokkahuone -työpaketti koostuu kolmesta alahankkeesta:

  • Digitaalinen tarinankerronta,
  • Koulujen kumppanuus ja verkostot
  • Lahjakkaat tiedeopiskelijat

Rajaton luokkahuone käsittää digitaalisen tekniikan tietojen, tietojen ja kokemusten jakamisen paikallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla koulukumppanuuksien ja verkostojen kautta.