Finnable.fi hanke

Innovatiivinen koulu – Osaamisen Suomi

FINNABLE oli CICERO Learning -verkoston, Helsingin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön toteuttama arvoverkkohanke. Se sai rahoitusta Tekesin Oppimisratkaisut ohjelmasta. Tutkijoiden lisäksi mukana oli myös yrityksiä, kouluja, julkisen sektorin toimijoita sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita kuten Stanfordin yliopisto ja Piilaakson kouluja.

FINNABLE 2020 hanke rakensi uusia oppimisen ekosysteemejä, jotka ylittävät perinteiset rajat sen suhteen missä, milloin ja kenen kanssa oppiminen tapahtuu. FINNABLE-hankkeet edistävät yhteistyöhön perustuvien, teknologiaa tukevien oppimisympäristöjen tutkimusta ja suunnittelua tulevaisuutta varten – paikallisesti ja kansainvälisesti. Niissä kehitettiin kouluttajien kykyä edistää opiskelijoiden kasvua aktiivisina, tekniikkaa lukevina tietoyhteiskunnan kansalaisina, joilla on vahva perusta monimuotoiselle elinikäiselle oppimiselle.

FINNABLE 2020: n ensimmäinen vaihe koostui neljästä työpaketista:

  • Boundless Classroom
  • Teacher Toolkit
  • Exergames in Learning
  • Emergent Learning Technologies and Communities.

Arvoverkko-hankkeen toinen vaihe alkoi tammikuussa 2014.

Toisen vaiheen kolme työpakettia olivat:

  • Innovatiivinen koulu
  • Multimodaaliset oppimateriaalit
  • Nousevat oppimismenetelmät ja yhteisöt

Opetuksen, oppimisen ja työn murros

Globaalit megatrendit luovat uusia mahdollisuuksia, mutta usein myös vaativat muutosta tuttuun ja turvalliseen. Näin myös digitalisoituvassa oppimisessa ja opettamisessa. Vaarana on että osa oppijoista ja työntekijöistä jää kelkasta muutosvauhdin yhä kiihtyessä. On arvioitu että vuoden 2030 ammateista 85% on sellaisia joita ei ole vielä keksitty.

Suomen lähtökohdat vastata haasteisiin ovat hyvät. PISA tulosten ohella myös aikuisten taitomittauksissa Suomi on OECD-maiden parhaimmistoa. Koulujemme digitaaliset valmiudet ovat keskimäärin hyvät, kuten keväällä 2020 pakon edessä nähtiin.

Tulevaisuus vaatii kuitenkin jatkuvaa kehitystä ja kehittämistä. Uusia, innovatiivisia oppimisympäristöjä onkin kehitetty monella tasolla. FINNABLEn ohella esimerkiksi voi nostaa aikuiskoulutukseen suunnatun, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen toteuttaman INNO-projektin.

Yksi Suomen menestystekijöistä viime vuosina on ollut peliala. Monet peliyhtiöt ovat olleet otsikoissa sekä hauskojen pelien että taloudellisen menestyksen ansiosta. Paitsi että pelit kiinnostavat harrastuksena, niistä voi aueta uusi ura. Pelialan monet tehtävät ovat hyviä esimerkkejä tulevaisuuden töistä joissa muodollisen tutkinnon merkitys on usein vähäisempi. Suomen peliteollisuuden hubi Neogames on tutkinut nuorten työllistymistä pelialalle, ja esiin nousevat omaehtoinen opiskelu, verkostoituminen yhteisössä, tiimityö ja kommunikaatio sekä omat projektit.

Monet oppijat, iästä huolimatta lähtevät digitaalisiin kokeiluihin intoa ja luovuutta puhkuen. Toisille työvälineet ovat vieraampia, jopa pelkoa herättäviä. Syrjäytymisvaaran torjumiseksi on tärkeää tarjota työkaluja myös nuorille joilla lähtökohdat uudenlaiseen oppimiseen ovat heikommat. Erityyppiset erityisryhmille suunnatut nuorten tukitoimet ja valmennukset täydentävät uusia oppimisympäristöjä ja tekevät niistä aidosti osallistavia.

Nuoret tarvitsevat myös käytännön mahdollisuuksia osoittaa taitonsa työelämässä, etenkin lähempänä valmistumista. Yhteistyössä yritysten kanssa toteutettavat tempaukset kuten Pirkanmaan Keikkatyö kunniaan-kampanja huomioi sekä opiskelijat että tällä hetkellä työttömät työnhakijat.

Finnablen kaltaisissa koulutuksen kehittämishankkeissa on aina tarpeen huomioida nuorison monimuotoisuus.