Related Publications

Kiili, K., Perttula A & Tuomi, P. 2010. Development of Multiplayer Exergames for Physical Education. In IADIS International Journal on WWW/Internet. Vol.8. Issue 1/2010. ISSN: 1645-7641.

Korhonen, T. & Lavonen, J. 2011. Meidän luokan juttu – tieto- ja viestintätekniikka kodin ja koulun yhteistyön tukena. Teoksessa M. Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto. Agora Center & Koulutuksen tutkimuslaitos.

Lavonen, J. & Juuti, K. (2012) Science at Finnish Compulsory School. . In Niemi, H. & Kallioniemi, A., & Toom, A. (Eds.) (2012).The Miracle of Education: The Principles and Practices of Teaching and Learning In Finnish Schools. Rotterdam: Sense. pp.131-148

Multisilta, J. (2012). Designing Learning Ecosystems for Mobile Social Media. In A. D. Olofsson and J. O. Lindberg (Eds.), Informed Design of Educational Technologies in Higher Education.  Hershey, PA: IGI Global, p. 270-291. 

Multisilta, J., Suominen, M., & Östman, S. 2012. A Platform for Mobile Social Media and Video Sharing. International Journal of Arts and Technology, Vol 5 No 1. pp. 53-72

Niemi, H., Kynäslahti, H.  & Vahtivuori-Hänninen, S. 2012. Towards ICT in everyday life in Finnish Schools: Seeking conditions for good practices. In Journal of Learning, Media and Technology, 1—15. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439884.2011.651473

Niemi, H., & Isopahkala-Bouret, U. (2012). Lifelong learning in Finnish society – empowering different age groups through learning. International Journal of Continuing Education and Lifelong Learning.

Niemi, H. (2012) The Societal Factors Contributing to Education and Schooling in Finland. In Niemi, H. & Kallioniemi, A., & Toom, A. (Eds.) (2012).The Miracle of Education: The Principles and Practices of Teaching and Learning In Finnish Schools. Rotterdam: Sense. pp. 19-38

Niemi, H., Sarras, R. (toim.) (2012) Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. PS-Kustannus. 

Tuomi, P., & Multisilta, J. (2012). “Comparative study on use of mobile videos in elementary and middle school”. International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications4. 255—266.