Finnable Newsletter toukokuu 2015

Oppilasvetoiset projektit tarvitsevat myös uusia arviointikäytäntöjä

CICERO Learning ja Finnable-tutkimusryhmä järjestivät yhdessä Stanfordin yliopiston H-Star Institute:n ja SCOPE:n (Stanford Center for Opportunity Policy in Education) kanssa “New ways to teach and learn for student engagement” -konferenssin Stanfordissa 21.4.2015. Alla tilaisuuden keynote-puhujien keskeisiä ajatuksia.  

 

Professori Linda Darling-Hammond Stanfordin yliopistosta korosti puheessaan voimakkaasti sitä, että opetuksen pitää muuttua oppilaita kiinnostavammaksi ja saada heidät itse tuottamaan ideoita ja tietoa. Toisaalta, jos siirrytään oppilaskeskeiseen opetukseen, esimerkiksi tutkivaan ja ongelmalähtöiseen opetukseen, myös arviointikäytäntöjen täytyy muuttua. Oppilaiden projektien tuotoksia ei voi arvioida yhtenäisillä testeillä ja mittareille. Kaliforniassa onkin meneillään ns. performance based assessments -kokeiluja, joissa oppilaiden projektituotoksia arvioidaan uudella tavalla: pyritään löytämään kriteereitä sille, minkälainen on hyvä tuotos ja esitys. Tuotos tai esitys voi olla esimerkiksi posteri, video, juliste tai jokin muu projektin kehittelemä kokonaisuus. Tavoitteena on, että oppilaat saisivat aineksia ja suuntaa siihen, miten omia projektituotoksia voi kehittää eteenpäin. 

Vastaavasti professori Daniel Schwartz Stanfordin yliopistosta korosti palautteen merkitystä oppilaan suoritusten yhteydessä. Pelkät positiiviset yleiskommentit eivät vie useinkaan suorituksia eteenpäin. Tarvitaan sitä, että oppilas saa aineksia siihen, miten suoritusta voi parantaa.

 

Helsingin yliopisto rakentaa yhteistyötä kiinalaisten yliopistojen kanssa

Pekingin yliopiston Graduate school of Education ja Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta järjestävät Pekingissä 21.-26.5.2014 symposiumin aiheesta "Koulutus ja teknologia". Symposiumiin osallistuu tutkijoita Suomesta ja Kiinasta. Symposiumissa esitellään uusimpia tutkimuksia koulutuksen ja teknologian alalta, keskustellaan pinnalla olevista aiheista ja luodaan yhteistyösuhteita kummankin maan tutkijoiden välille. Symposiumissa ovat esillä muun muassa koulutukselliset ekosysteemit, mobiilioppiminen, kielten opetus, musiikkikasvatus, neurotieteet, erityispedagogiikka ja pelillinen oppiminen. Symposiumin jälkeen Beijing Normal Universityssä järjestetään Fun Learning in Research and Teacher Education -seminaari. Sen keskeisiä teemoja ovat muun muassa tämän hetken trendit ja kehittämistarpeet suomalaisessa ja kiinalaisessa opettajankoulutuksessa, oppimisen arviointi ja leikillisyys oppimisessa.

 

MoViE:n käyttöliittymä uudistuu

MoViE (Mobile Video Experience) on Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston kehittämä sosiaalisen median palvelu, joka mahdollistaa yhteisöllisten digitaalisten tarinoiden rakentamisen matkapuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla, sekä tarinoiden jakamisen muiden MoViE-käyttäjien kanssa. Palvelun tarkoituksena on tukea 2000-luvun taitojen kehittymistä rajattomassa oppimisympäristössä.

CICERO Learning -verkosto järjesti kevään aikana MoViE-työpajoja, joista saatiin tärkeää palautetta palvelun jatkokehitystä varten. Palautteen pohjalta on nyt suunniteltu uusi MoViE, joka on ulkoasultaan ja käytettävyydeltään täysin uudistunut. Uutta käyttöliittymää suunniteltaessa pyrittiin huomioimaan muutokset koulumaailmassa, minkä vuoksi siitä tehtiin tablettikäyttöön sopiva. Uudistunutta MoViE:ta esiteltiin huhtikuussa Hämeenlinnassa järjestetyillä ITK-päivillä.

Uusi MoViE on tällä hetkellä demo-versio. Tarkoituksena on ottaa palvelu käyttöön sen jälkeen, kun sen uudet ominaisuudet on testattu ja todettu toimiviksi. Tätä varten olemme erittäin kiinnostuneita kuulemaan opettajien mielipiteitä siitä, kuinka palvelu soveltuu nykypäivän opetuksen tarpeisiin. Mikäli olet kiinnostunut tutustumaan uuteen MoViE:een ja antamaan siitä palautetta lyhyessä haastattelussa (esim. Skype), laitathan sähköpostia osoitteeseen cicero-moviepilot@helsinki.fi, niin otamme sinuun yhteyttä.

 
Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa

Innovatiivinen koulu -osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen, johtajuuden ja vuorovaikutuksen tukena.
 
Innokas-verkosto järjesti huhtikuun aikana Roboraves tapahtuman yhteistyössä Helsingin USA:n suurlähetystön kanssa ja levitti Innokas-verkoston ja Innovatiivinen koulu-osahankkeen toimintaa ITK-päivillä Hämeenlinnassa. Innokas-verkosto osallistui myös Innokas2015/RoboCup Junior kisojen toteuttamiseen SciFest tapahtuman yhteydessä Joensuussa. Lue lisää RoboRaves ja RoboCup Junior tapahtumista osoitteista http://bit.ly/innokasroborave  ja http://bit.ly/innokas2015RCJ

Professori Jari Lavonen esitteli Innovatiivinen koulu- osahankkeen tutkimusta 17.4.2015 kansainvälisessä AERA-konferenssissa (the Annual Conference of American Educational Research Association) Chicagossa. Aiheena oli “How Do School Sites Support the Adoption of Educational Innovations in the Finnish Context?”. Lue lisää konferenssiesityksestä osoitteessa http://internationalednews.com/tag/aera/. Innokas-verkosto levitti Innovatiivinen koulu-osahankkeen tuloksia myös Finnable-hankkeen ”New ways to teach and learn”-konferenssissa 21.4.2015 Stanfordissa. 

Innokas-verkosto on mukana järjestämässä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteistä kurssia, joka on osa Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston Playful Learning Centerin ja Samsung Nordicin yhteistyöprojektia. Yhteinen kurssin päätöstilaisuus järjestetään maanantaina 25.5.2015 klo 17.00-19.30 Helsingin yliopiston Minervatorilla. Tapahtuma on avoin kaikille, tervetuloa mukaan. Ilmoittautuminen osoitteessa http://bit.ly/plcvantaa

 

Finnable-tutkimusryhmä toivottaa kaikille hyvää ja aurinkoista kesää!