Finnable Newsletter marraskuu 2014

Fun learning - hauskan oppimisen pedagogiikkaa Kiinaan

files/img/boundlessclassroom/PURE Finland_muokattu.jpg

Helsingin yliopiston delegaatio matkasi Kiinaan Pure Finland –tapahtumaan solmimaan tutkimussuhteita. Tapahtumassa järjestettiin Science in Dialogue –päivä 26.11., jossa keskityttiin erityisesti suomalaiseen oikeus-, opetus- ja ilmakehäosaamiseen. Tutkijat Helsingin ja Pekingin yliopistoista keskustelivat siitä, mitä Suomen ja Kiinan koulujärjestelmät voisivat oppia toisiltaan. Suomalaisesta koulujärjestelmästä pyrittiin tuomaan esiin etenkin seuraavia teemoja tapahtumassa: oppilaslähtöisyys opetuksessa sekä opettajien vapaus valita opetusmenetelmänsä itsenäisesti.

Professorit Hannele Niemi ja Jari Multisilta sekä tohtorikoulutettava Vilhelmiina Harju esittelivät tapahtumassa tulevaisuuden oppimista, digitaalista tarinankerrontaa sekä MoViE-alustaa. MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa. Pure Finland -projektiin osallistui oppilaita Suomesta ja Pekingistä. Heidän tehtävänään oli tarkastella elinympäristöään ja miettiä, mitä hyvää siinä on ja mitä voitaisiin kehittää. Oppilaat kuvasivat digitaalisia tarinoita elinympäristöstään ja käyttivät videoiden tekemisessä apuna MoViE-palvelua. Heidän tekemiään videoita näytettiin tapahtumassa.

Lue lisää Pure Finland –tapahtumasta osoitteista:

http://www.finland.cn/public/default.aspx?contentid=315994&nodeid=35178&culture=en-US

https://university.helsinki.fi/fi/uutiset/pure-finland-vie-yliopiston-osaamista-pekingiin

 

Innovatiivinen koulu –osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu – osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Ensimmäinen Innokas-verkoston järjestämä kerhonohjaajakoulutus järjestettiin kirjastojen ja nuorisotoimen henkilökunnalle Espoossa. Mukana oli edustajia sekä suomen- että ruotsinkielisen sivistystoimen tahoilta. Koulutuksen aihepiirinä oli ohjelmointi ja robotiikka yhdistettynä luovuuteen. Kerhonohjaajakoulutuksessa keskityttiin robottiteeman lisäksi yleisiin kerhon vetämiseen liittyviin toimintatapoihin ja kerhon ohjaamiseen. Innokas-kerhotoimintaa pilotoidaan Espoon kirjastoissa ja nuorisotoimessa lähiaikoina ja tavoitteena on levittää toimintaa tämän jälkeen muihin kuntiin.

Helsingin yliopiston OKL:n opiskelijat tutustuivat ohjelmointiin ja robotiikkaan osana perusopintojaan. Lue lisää osoitteesta: http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/11/23/helsingin-yliopiston-okl-opiskelijat-ohjelmoinnin-ja-robotiikan-pyorteissa/

Innokas-verkoston järjestämä Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? -tapahtumakiertue jatkuu parhaillaan käynnissä olevalla EU robottiviikolla. Innokas-verkosto järjestää myös robotiikkatyöpajoja oppilaille Tekniikan museon yhteyteen rakentuvassa Robottilaaksossa http://roboticsfinland.fi/img/aikataulu.jpg Koodi-ja robottiviikon haaste suomalaisille päiväkodeille ja kouluille on edelleen käynnissä. Osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta http://www.innokas.fi/events/coderobotweek2014challenge

Professori Jari Lavonen on esitellyt Innovatiivinen koulu -osahanketta opetusalan konferensseissa Etelä-Koreassa ja Tanskassa. Kati Sormunen on puolestaan esitellyt Innovatiivinen koulu -osahankkeeseen kuuluvaa mobiililaitteiden käyttöä erityisopetuksen näkökulmasta Kasvatustieteen päivillä Oulussa. Tiina Korhonen esitteli Jari Lavosen ja Minna Kukkosen kanssa Innokas-verkoston toimintaa norjalaiselle vierailijaryhmälle ja Tiina Korhonen kertoi Innokas-verkoston toiminnasta TEK:n järjestämässä Koodia koulutielle -tilaisuudessa eduskunnassa.

Go back