Finnable Newsletter lokakuu 2014

Kirjajulkaisu:

Lokakuussa julkaistiin uusi kirja: Finnish Innovations and Technologies in Schools. A Guide towards New Ecosystems of Learning (Hannele Niemi, Jari Multisilta, Lasse Lipponen ja Marianna Vivitsou (toim.) Sense Publishers). Useista artikkeleista koostuvassa kirjassa käsitellään sitä, kuinka suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tuetaan oppilaiden 2000-luvun taitojen oppimista. Kirjassa esitellään tapoja, joilla koulun arkeen liitetty teknologia on häivyttänyt formaalin ja informaalin oppimisen rajoja. Alla muutama esimerkki kirjassa käsiteltävistä teemoista:

Luvussa 5 ”Science through the Camera Lens” (Penttilä, Kallunki & Ojalainen) esitellään tutkivaa oppimista, mobiilioppimista ja digitaalista tarinankerrontaa yhdistävä uusi pedagoginen malli luonnontieteiden oppimiseen. Mallin mukaisesti oppilaat tekivät tunneilla erilaisia pieniä tieteellisiä kokeita oppimastaan fysiikan aiheesta (liike). Oppilaat videoivat kokeet tablettitietokoneella, latasivat videot MoViE-oppimisympäristöön, ja koostivat siellä videoista pidempiä tarinoita, eräänlaisia oppimisdokumentteja. Oppilaiden mukaan oppiminen videoiden avulla toi vaihtelua perinteisempiin, kyniin ja kirjoihin perustuviin oppimistapoihin, ja sai aikaan oppimisen iloa. Videot auttoivat myös opittavien asioiden mieleenpainamista ja muistamista.

Luvussa 9 ”The Innovative School as an Environment for the Design of Educational Innovations” (Korhonen, Lavonen, Kukkonen, Sormunen & Juuti) tarkastellaan innovatiivisen koulun toimintaa kehittämistutkimuksen (DBR) näkökulmasta. Innovatiivisessa koulussa kiinnitetään kokonaisvaltaisesti huomiota tekijöihin, joihin koulussa tulee käytännössä pureutua toimintatapojen muutoksen aikaansaamiseksi. Innovatiivisen koulun toiminnan kehittämisen keskiössä on 2010-luvun oppija, joka omaksuu työelämässä ja vapaa-aikana tarvittavan osaamisen (2000-luvun taidot). Olennaista on oppilaiden, opettajien, yhteistyöverkoston toimijoiden ja tutkijoiden osallisuus koulun toiminnan suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa: oppilaat, opettajat, tutkijat ja muut yhteistyökumppanit kehittävät koulun toimintaa yhdessä.

Lue lisää kirjan teemoista Tekesin verkkosivuilta:

http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/uusi-kirja-kuvaa-suomalaiskoulujen-tapoja-kehittaa-opiskelijoiden-2000-luvun-taitoja/

Kirjan voi tilata osoitteesta:

http://www.amazon.com/Finnish-Innovations-Technologies-Schools-Ecosystems/dp/946209747X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1414676578&sr=1-1&keywords=Finnish+innovations

 

MoViE mukana Slush-tapahtumassa:

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

MoViE on esillä Slush-tapahtumassa, joka järjestetään 18.-19.11.2014 Helsingin messukeskuksessa. Slush on suuri kasvuyritys- ja teknologiatapahtuma, jossa pohjoiseurooppalaiset yritykset kohtaavat kansainvälisesti merkittävät sijoittajat ja mediat. MoViE:ta esitellään Helsingin yliopiston ja Helsinki Innovation Service:n yhteisellä standillä, tervetuloa tutustumaan!

Lue lisää tapahtumasta ja siihen osallistumisesta osoitteesta:

http://www.slush.org/

 

Innovatiivinen koulu –osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu –osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas-verkosto järjestää EU koodi- ja robottiviikkojen aikana syksyllä 2014 opettajille ja opettajiksi opiskeleville suunnatun ”Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?!”-tapahtumakiertueen. Ensimmäisissä tapahtumissa Espoossa, Helsingissä ja Oulussa oli osallistujia 25 paikkakunnalta. Lue tapahtumakiertueen kuulumisia osoitteesta:

http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/10/15/kiinnostako-koodaus-ja-robotiikka-kiertueen-ensimmaisissa-tapahtumissa-osallistujia-25-paikkakunnalta/

Innokas-verkosto haastaa suomalaisia päiväkoteja ja kouluja osallistumaan EU koodaus- ja robottiviikkoihin ja kertomaan toteuttamistaan ideoista Innokas-blogissa syksyn 2014 aikana. Blogiin kirjoittaneiden kesken arvotaan 15.12. kuusi mahtavaa robotiikkapalkintoa. Osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta:

http://www.innokas.fi/events/coderobotweek2014challenge

Innovatiivinen koulu –osahankkeeseen kuuluvaa ”Luonnontieteiden opiskelu mobiililaitteilla”-tutkimusta esiteltiin Erilaisen oppimisen hulluilla päivillä lokakuussa Helsingissä. Esitys herätti kiinnostusta ja sai positiivista palautetta. Koettiin, että se oli hyvä konkreettinen esimerkki Hannele Niemen Rajaton luokkahuone-esityksen jälkeen. Professori Jari Lavonen on esitellyt Innovatiivinen koulu-osahanketta lokakuussa Thaimaassa ja Perussa (Thaimaa: “How Primary and Middle School Teachers are Supported to Design and Adopt Science Education Innovations” ja Peru:“How do Innovative Primary School Supports the Design and Adoption of Educational Innovations?”)

 

CICERO:n johtaja siirtyy uusiin tehtäviin:

CICERO Learning -verkoston johtaja, professori Jari Multisilta, siirtyy uusien haasteiden pariin. Hän aloittaa marraskuussa Porin yliopistokeskuksen johtajana. Multisilta on toiminut CICERO:n johtajana vuodesta 2011 saakka, ja hänen yhteistyönsä CICERO Learning-verkoston kanssa jatkuu osin myös tästä eteenpäin. FINNABLE 2020 -hanke kiittää Jari Multisiltaa kuluneista yhteisistä vuosista ja toivottaa menestystä uudessa tehtävässä!

Go back