Finnable Newsletter huhtikuu 2015

Konferenssi Stanfordissa

CICERO Learning –verkosto järjestää yhdessä  Stanfordin yliopiston H-Star Institute:n ja SCOPE:n (Stanford Center for Opportunity Policy in Education) kanssa New ways to teach and learn for student engagement –konferenssin Stanfordissa 21.4.2015. Tapahtumassa pohditaan mm. motivaation roolia oppimisessa, tulevaisuuden taitoja sekä elinikäistä oppimista. Konferenssissa esitellään uutta tutkimustietoa siitä, kuinka saada oppilaat aktiivisiksi osallistujiksi oppimisessa. Tapahtuma tuo yhteen tutkijoita, opettajia, rehtoreita, poliittisia päättäjiä sekä yritysten edustajia löytämään uusia tapoja opettaa ja oppia.

 

Kiinalainen tohtoriopiskelija vierailee Helsingin yliopistossa

Tohtoriopiskelija Shuping Zhang on tutkijavierailulla Helsingin yliopistossa 10.3.- 6.6.2015 välisenä aikana. Hänen ohjaajanaan toimii professori Hannele Niemi. Shuping suorittaa tohtoriopintojaan East China Normal University:ssä ja hänen pääaineenaan on koulutuksen teoria. Shupingin tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet liittyvät opettajien ammattiliittoihin, opettajien ammatilliseen kehittymiseen sekä koulutuspolitiikkaan. Hän tekee kvalitatiivista tutkimusta ammattiliittojen roolista opettajien ammatillisuudessa.

Lue Shupingin terveiset kokonaisuudessaan Finnablen blogista: http://www.finnable.fi/blog/

 

MoViE ITK-päivillä

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

MoViE on esillä Aulangolla järjestettävillä ITK-päivillä (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) 16.-17.4.2015. Videopalveluun pääsee tutustumaan ITK-torilla tilassa K8 ja se löytyy ohjelmasta nimellä ”Video Storytelling in a Collaborative and Boundless Learning Environment”. Järjestäjänä on Helsinki Innovation Services (yhdessä Helsingin yliopiston kanssa). Tervetuloa osastolle!

Videotarinoiden avulla oppimista esitellään lisäksi perjantain 17.4.2015 teemaseminaarissa ”Digitaalinen ekosysteemi uudessa opetussuunnitelmassa”. Esityksessä kuvataan hyviä käytänteitä oppilaiden itse kuvaamien videoiden hyödyntämisestä luonnontieteiden ja humanististen aineiden oppimisessa. Tervetuloa kuuntelemaan!

Lisää tietoa ITK-päivistä ja ilmoittautuminen osoitteessa: http://www.itk.fi/2015/

 

Palautetta kevään MoViE-työpajoista

CICERO Learning –verkosto on järjestänyt kevään aikana MoViE-työpajoja Helsingin yliopistolla. Työpajoissa tutustuttiin MoViE-alustaan ja sen ominaisuuksiin. Osallistujat tuottivat pienryhmissä omia digitaalisia tarinoita ja testasivat MoViE-palvelun käyttöä. Toistaiseksi viimeinen kevään MoViE-työpaja järjestettiin 12.3.2015. Työpajoista saatiin tärkeää palautetta MoViE:n jatkokehitykseen.

Osa kävijöistä inspiroitui MoViE:n ideasta ja koki, että yksinkertaiset ja nopeat videonmuokkausominaisuudet tekevät palvelun käytöstä kouluihin hyvin soveltuvan. MoViE:n käyttöä pidettiin hauskana ja nähtiin monia mahdollisuuksia videotarinoiden tekemiselle, jos lähtee esimerkiksi ulos kuvaamaan. Palautekeskusteluissa tuli myös ilmi, että navigointi MoViE:ssa voisi olla helpompaa ja intuitiivisempaa. Lisäksi editointiin, etenkin annotaatioiden eli tekstikuplien tekemiseen, kaivattiin muutosta. Palautteiden pohjalta olemme jo tehneet pieniä muutoksia MoViE:n ulkoasuun ja navigointiin, jotta käyttö olisi entistä sujuvampaa.  Pyrimme myös jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota palvelun helppokäyttöisyyteen.

CICERO Learning -verkosto kiittää vielä kaikkia työpajoihin osallistuneita erinomaisesta palautteesta! Jos haluat kokeilla palvelua luokkasi kanssa vielä tänä keväänä, autamme mielellämme. MoViE-tiimi ottaa mielellään palautetta ja yhteistyömahdollisuuksia vastaan osoitteessa: cicero-moviehelp(at)helsinki.fi

 

Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa

Innovatiivinen koulu -osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen, johtajuuden ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas-verkosto järjesti maaliskuun alussa Innovatiivisen koulun toimintaa levittävän kansainvälisen Global Educational Community (GEC)-tapaamisen ja viikon huipennukseksi GEC konferenssipäivän 6.3.2015. Viikkoon osallistui opettajia ja muita opetusalan toimijoita Kiinasta, Australiasta, Yhdysvalloista ja Suomesta. Lue lisää viikon tapahtumista osoitteista http://bit.ly/GECweek ja http://bit.ly/GECconference

Opettajankouluttajat eri puolilta Suomea kokoontuivat keskiviikkona 11.3.2015 Innokas-verkoston ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kutsumana innostumaan ohjelmoinnista ja robotiikasta. Lue lisää osoitteesta http://bit.ly/OKLkoodaa

Innokas-verkosto on mukana järjestämässä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteistä kurssia, joka on osa Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston Playful Learning Centerin ja Samsung Nordicin yhteistyöprojektia, jonka tarkoituksena on kehittää tietotekniikan opetuskäyttöä kouluissa. Lue lisää Vantaan kaupungin kouluissa toteuttavasta toiminnasta osoitteesta http://bit.ly/PLCVantaa

Innovatiivinen koulu –osahankkeen Tutor-oppilas -toimintaa esiteltiin laajasti Espoossa mobiilioppimisen alueellisissa tapahtumapäivissä ”Mobo keulii!”. Tutor-oppilaat olivat jakamassa osaamistaan ja esittivät toimintaansa suurelle yleisölle. Vastaanotto oli innostavan positiivinen. Lue lisää osoitteesta http://bit.ly/Mobokeulii

Innovatiivisen koulun opetuksen personointia esiteltiin Teknologian mielekäs pedagoginen käyttö LUMA-aineiden toiminnallisessa opetuksessa -täydennyskoulutuksessa maaliskuussa, jossa Kati Sormunen piti luennon aiheesta Luonnontieteiden opetuksen eriyttäminen TVT:n avulla.

 

Go back