Finnable Newsletter elokuu 2014

Tapahtumia:

Professori Hannele Niemi vieraili Thaimaassa, jossa hän osallistui asiantuntijana opettajankoulutusseminaariin 4. elokuuta. Puheessaan Niemi kyseenalaisti staattisen sisältötiedon liiallista korostamista opetuksessa, sekä standardisoitujen monivalintatestien mielekkyyttä koulutuksessa. Hän huomauttaa, että arviointi vaikuttaa siihen kuinka kouluissa opetetaan, ja ennalta päätetyt kontrolloidut testit eivät anna kouluille mahdollisuutta muutokseen. Niemen mukaan opetuksessa tulisi korostaa enemmän tärkeitä 2000–luvun taitoja, kuten tiedonhankintaa, yhteistyötä, tiedonrakentamista yhdessä, sekä myös kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Tämä asettaa myös uudenlaisia vaatimuksia opettajille, joiden tehtävänä on opettaa oppilaille näitä taitoja.

files/media/Niemi_Thaimaa.jpg

Vierailuista julkaistiin teksti paikallisessa the Nation –mediassa: http://www.nationmultimedia.com/national/Finnish-expert-gives-Thai-academics-ideas-for-lift-30241678.html

 

MA Raija Latva-Karjanmaa väittelee Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Own pace, own space, own face, human, and tool support. - Mediators in web-based self-regulation learning". Vastaväittäjänä on professori Tapio Varis Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Hannele Niemi. Väitöstilaisuus järjestetään 12.9.2014 kello 12.00 osoitteessa Unioninkatu 34, Helsingin yliopisto, Päärakennus, Auditorium XII. Väitöskirja julkaistaan sarjassa University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences, Studies in Educational Sciences 256. Väitöskirjaa myy Unigrafia (www.unigrafia.fi). Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa: http://urn.fi/URN:ISBN:%20978-952-10-9377-7

 

Erilaisten oppijoiden liitto ry järjestää syksyllä (7.10.2014) Erilaisen oppimisen hullut päivät, jossa teemana on Apuvälineiden ja pelien ihmeellinen maailma. Päivä sisältää luentoja, tietoiskuja, näytetunteja, lukitarinoita, keskusteluja ja lukineuvontaa. Mukana luennoimassa on myös Rajaton luokkahuone –teoksen kirjoittajia, muun muassa Innovatiivinen koulu -osahankkeen opettaja Kati Sormunen on kertomassa mobiililaitteiden käytöstä luonnontieteiden opetuksessa. Tapahtuma on tarkoitettu erilaisille oppijoille, vanhemmille, ammattilaisille sekä kaikille, joita erilainen oppiminen ja monenlaiset oppimisen keinot kiinnostavat. Lisätietoa löytyy osoitteesta: http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=2798

 

MoViE-uutisia:

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

Syksyn aikana käynnistetään pilottitutkimus, jonka tarkoituksena on kehittää MoViE:ta vielä toimivammaksi. Pilotoitavaan MoViE-versioon on lisätty luokkien välisten projektien ja yhteistyön mahdollistavia ominaisuuksia. Käyttöönoton jälkeen käyttäjien kokemuksia kartoitetaan kyselylomakkeiden avulla. Tiedotamme tästä tarkemmin syksyn aikana.

 

Rajaton luokkahuone -kirjalla jo hyvä levikki:

Rajaton luokkahuone -teos (toim. Niemi & Multisilta) julkaistiin maaliskuussa Finnable 2020 -hankkeen tutkijoiden yhteistyönä. Teos jaettiin Interaktiivinen teknologia (ITK) - Pedagogiikka palaa -konferenssissa jokaiselle osallistujalle. Tähän mennessä Rajaton luokkahuone –kirja on levinnyt laajalti opettajien ym. käyttöön: kirja on tavoittanut jo lähes 3000 lukijaa!

Kirjassa kerrotaan innostavia tarinoita siitä, miten teknologia auttaa oppimisessa ja miten jokainen opettaja voi hyödyntää sitä opetuksen tukena. Kirjaan tutustumalla voit oppia mm:

• huomaamaan, miten teknologia tarjoaa lukuisia välineitä aktiiviseen oppimiseen

• käyttämään uusia pedagogisia käytäntöjä teknologian soveltamiseen

• luomaan yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä oppilaiden ja muiden lähiympäristön toimijoiden ja kumppaneiden välillä

• edistämään koulujen kansainvälistymistä ja avointa jakamisen pedagogiikkaa yli alueellisten ja kulttuuristen rajojen

Rajaton luokkahuone teoksen voi tilata osoitteesta: https://www.ps-kustannus.fi/tuote/946840874.html

 

Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu – osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Kesäkuulumisia:

Verkostoon kuuluvat opettajat levittivät suomalaista osaamista kesän aikana useissa kansainvälisissä tapahtumissa. Innokas-verkosto käynnisti viime kevään aikana yhteistyön kansainvälisen Bridges -verkoston kanssa. Lisätietoja Bridges -verkostosta löytyy osoitteesta: http://www.ibridgelearn.net/

Innokas-verkoston opettajat Kati Sormunen, Janne Nissinen ja Paavo Oksanen osallistuvat heinäkuussa Kiinassa järjestettyyn Bridges -konferenssiin. Lue heidän kokemuksiaan konferenssista ja Panda-projektista osoitteessa:

https://oppimisverkotvesille.wordpress.com/2014/07/19/panda-projekti/

 

Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen ja Innokas-koordinaattori MinnaKukkonen osallistuivat elokuussa USA:ssa järjestettyyn FinnFest Education Forumiin. He esittelivät konferenssissa Innovatiivisen koulun mallia ja Innokas-verkoston toimintaa. Lue lisää heidän kokemuksistaan osoitteessa: https://oppimisverkotvesille.wordpress.com/2014/08/18/kansainvalista-yhteistyota-suomi-usa/

Go back