kesäkuu 2014 Finnable Newsletter kesäkuu 2014

MoViE-uutisia:

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

MoViE:n iOS- ja Android -sovellukset ovat päivittyneet versioon 2.0.9. Päivitys sisältää lähinnä virheenkorjauksia. Päivityksen voi ladata oman laitteen sovelluskaupasta. MoViE:n käyttöliittymä toimii nyt myös Kiinan kielellä!

 

Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu –osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas-verkoston toimintaa esiteltiin keskiviikkona 11.6. vuoden 2014 Robottiviikon Kick off -tilaisuudessa ja perjantaina 13.6. Tekniikan akateemisten liiton järjestämässä Oppimisympäristöt 2020- tapahtumassa. Perjantain 13.6. tapahtumaan osallistui Innokas -verkoston kutsumana professori Paulo Blikstein (Stanfordin yliopisto/Fablab@schools). Paulo Blikstein, professori Jari Lavonen ja Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen toimivat tilaisuudessa alustajina Oppimisympäristöt 2020 -teemaan liittyen.

Lisätietoja ja lyhyt kooste tapahtumasta osoitteessa:

http://www.tek.fi/perusopetus

OPH:n hyvien käytänteiden sivuilla esitellään menetelmiä tai toimintatapoja, joita on kehitetty opetuksen ja oppimisen tueksi, yhteistyön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen, verkostoitumiseen, opetushenkilöstön kouluttamiseen tai arviointiin. Innokas-verkoston toimintaan liittyen on julkaistu OPH:n hyvien käytäntöjen sivuilla:

Robotit tulevat -oletko valmis?

https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1820/

Oppilaat asiantuntijoina

https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1776/

Oppilaiden vetämät välituntikerhot

https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1819/

 

Tulevia tapahtumia syksyllä:

Erilaisten oppijoiden liitto ry järjestää syksyllä (7.10.2014) Erilaisen oppimisen hullut päivät, jossa teemana on Apuvälineiden ja pelien ihmeellinen maailma. Päivä sisältää luentoja, tietoiskuja, näytetunteja, lukitarinoita, keskusteluja ja lukineuvontaa. Mukana luennoimassa on myös Rajaton luokkahuone –teoksen kirjoittajia. Tapahtuma on tarkoitettu erilaisille oppijoille, vanhemmille, ammattilaisille sekä kaikille, joita erilainen oppiminen ja monenlaiset oppimisen keinot kiinnostavat. Lisätietoa löytyy osoitteesta:

http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=2798

 

Toivotamme kaikille lämmintä ja rentouttavaa kesää! Seuraava newsletter ilmestyy elokuussa.

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

toukokuu 2014 Finnable Newsletter toukokuu 2014

Nimityksiä ja tuoreita julkaisuja:

Professori Hannele Niemi on valittu Teacher Education Policy in Europe (TEPE) verkoston puheenjohtajaksi (2014–2016) vuosikonferenssissa, joka pidettiin Kroatiassa 15.- 17.5.2014. Verkoston tehtävänä on edistää opettajankoulutuksen tutkimuspohjaista kehittämistä ja pitää aktiivista yhteyttä päätöksentekijöihin ja koulutuspoliittisiin vaikuttajiin Euroopassa. Verkostolla on vuosittain konferenssi jossakin jäsenmaassa. Lisätietoa verkostosta http://tepe.wordpress.com/about/

Vuonna 2013 vuosikonferenssi pidettiin Helsingin yliopistolla osana Finnable 2020 -projektia. Osasta konferenssin esityksiä julkaistiin toukokuussa kirja: Crossing Boundaries for   Learning ­ through Technology and Human Efforts. Hannele Niemi, Jari Multisilta & Erika Löfström (eds.). CICERO Learning Network, University of Helsinki.

 

Lisätietoa kirjasta CICERO:n nettisivuilla: http://www.cicero.fi/recent-news/items/a-new-book-crossing-boundaries-for-learning-through-technology-and-human-efforts.html

Finnable 2020 -tutkimuksista on nyt julkaistu uusi artikkeli, Digital Storytelling for 21st Century Skills in Virtual learning environments. Artikkelissa kerrotaan, kuinka digitaalisen tarinankerronnan avulla voidaan luoda virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa oppilaat voivat oppia tärkeitä 2000- luvun taitoja. Artikkeli on julkaistu Creative Education lehdessä, Vol.5, No.9 special issue, ja se on saatavilla osoitteesta: http://www.scirp.org/journal/ce/

 

MoViE-uutisia ja vinkkejä:

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

MoViE-palvelussa on nyt uutta materiaalia, jota opettajat ja oppilaat voivat hyödyntää omassa digitaalisen tarinankerronnan projektissaan.  Sivustolta löytyy videotarinan käsikirjoitusohjeet opettajille ja oppilaille sekä opettajien käyttöön soveltuva lupalomake, jonka avulla opettaja voi helposti kysyä oppilaiden huoltajilta lupaa MoViE:n käyttöön. Materiaalit ovat vapaasti opettajien muokattavissa, ja ne ovat ladattavissa MoViE-sivustolta kohdasta ”Apua” ja ”Tietoja”.  Uutena lisäyksenä myös ohjeet MoViE-sovelluksen käyttöön.

MoViE-palvelun verkkosivut ovat nyt myös espanjaksi! Kielen voi vaihtaa MoViE-ikkunan ylälaidassa olevasta kielivalikosta. Oletusarvoisen kielivalinnan voi vaihtaa asetuksista, jotka löytyvät myös MoViE-ikkunan ylälaidasta.

MoViE-vinkki: Los Angelesin Long Beachin alueen opettajia vieraili Helsingissä 12.–18.5. George Foe-Aman kertoi, miten hän käyttää MoViE-palvelua luonnontieteiden ja matematiikan opettamisessa ja opiskelussa. Hän totesi, että MoViE-palvelu on parempi kuin Khan Academy, koska lapset voivat MoViE:n avulla luoda oman Khan Academynsä. Georgen opiskelijat ovat työstäneet matematiikkaan ja luonnontieteisiin liittyviä videoita, lähettäneet ne MoViE-palveluun ja keskustelleet videoista MoViE:n kommentointityökalun avulla.

 

Innovatiivinen koulu osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu – osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas- verkosto järjesti yhteistyössä Oulun yliopiston teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen kanssa Koulujen teknologiatapahtuman ja RoboCup Junior SM-kisat 15.–16.5. Yli 140 joukkuetta eri puolilta Suomea kisaili robottijalkapallossa, sumossa, pelastuksessa, tanssi/teatteri- ja freestyle sarjoissa. Tunnelmia ja kuvia tapahtumasta löytyy
osoitteesta: http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/05/16/robocup-junior-finland-14-16-5-2014/
Professori Jari Lavonen on esitellyt Innovatiiviseen kouluun liittyvää tutkimusta ja Innokas-verkoston toimintaa 25.4. Oppi festivaaleilla Finlandia-talossa ja 5.5. Michiganin yliopistossa Yhdysvalloissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vieraili 22.5.2014 Koulumestarin koulussa ja Oppimiskeskus Innokkaassa. OKM -ryhmälle esiteltiin Innovatiivinen koulu -mallia ja osahanketta sekä Innokas-verkoston ja Global Innokas Networks -verkoston toimintaa.

Lisäksi uudet julkaisut Rajaton luokkahuone (Hannele Niemi ja Jari Multisilta, toim.) ja Crossing Boundaries for Learning -through Technology and Human Efforts (Hannele Niemi, Jari Multisilta & Erika Löfström eds.) olivat esittelyssä. Maanantaina 26.5.2014 Innovatiivisen koulun mallia ja Tutor-oppilastoimintaa esiteltiin Helsingin yliopistossa Learning from Each Other -seminaarissa.

 

Taiwanilainen jatko-opiskelija vierailee Helsingin yliopistossa:

Chia-Chi Wang on neljännen vuoden tohtoriopiskelija Taiwanista, National Sun Yat-sen -yliopiston kasvatustieteen laitokselta. Hän on tutkijavierailulla Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa huhtikuun 2014 alusta marraskuun loppuun asti.

Chia-Chin pääaine on kasvatuspsykologia (educational psychology). Hänen tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteitaan ovat muun muassa luovuus, mielikuvitus, huumori ja kasvatuspsykologia. Chia-Chin tarkoituksena on tehdä vertailevaa tutkimusta taiwanilaisten ja suomalaisten alakoululaisten oppilaiden tieteellisestä mielikuvituksesta ja luovuudesta (scientific imagination).

Alla Chia-Chin tervehdys:

Chia-Chi Wang2

I am Chia-Chi Wang, doctoral student of Institute of Education in Taiwan at the National Sun Yat-sen University. I am very glad to be a visiting doctoral student at the Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki during the period of from 1 April to 30 November 2014. Also, it is my pleasure to join the regularly meetings of FINNABLE 2020.

I am a fourth-year doctoral student. I major in Educational Psychology. My research interests focus on Creativity, Imagination, Humor, Educational Psychology, Educational Testing and Assessment in Rasch Measurement and its applications to educational and psychological measurement. Besides my academic pursuit, I have participated in more than four research projects supported by National Science Council under my advisor’s guidance. These valuable work experiences not only reinforced my professional knowledge and skills, but also enhanced my ability to solve problems logically.

During my visiting in Finland, I plan to do a comparison study on the difference of scientific imagination between elementary school students in Taiwan and those in Finland. In my research team, we have developed the scientific imagination process and the scientific imagination model based on an inventive perspective. Based on these, we have developed two instruments for teachers and students respectively. For my study in Finland, I will use the instrument for students named “Adventure 1” to measure primary students’ scientific imagination in 5th and 6th level in Finland and to compare the difference of scientific imagination between two countries. The suggestions will help foster students’ scientific imagination and help us to establish adequate assessment tools and curriculum for scientific imagination in science education.

Finally, I enjoy my research life in Finland now. I really appreciate Professor Hannele Niemi and other colleagues to my study. I think I will learn a lot from this experience during these eight months in Finland. Nice to meet you, Finland! :)

Sincerely,

Chia-Chi Wang

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

huhtikuu 2014 Finnable Newsletter huhtikuu 2014

Rajaton luokkahuone -teos uuteen oppimiseen

Rajaton luokkahuone -teos (toim. Niemi & Multisilta) julkaistiin maaliskuussa Finnable 2020 -hankkeen tutkijoiden yhteistyönä.  Kirjan visiona on rajaton oppiminen, joka mahdollistaa oppimisen missä tahansa. Kaikilla kirjoittajilla on yhteinen tavoite: tuottaa ja kehittää uusia pedagogisia malleja, jotka ylittävät formaalien ja nonformaalien oppimisympäristöjen väliset rajat teknologiaa hyödyntäen. Toinen keskeinen pyrkimys on tuoda koulu lähemmäs lasten ja nuorten maailmaa ja nostaa esiin uusi, sosiaalisen median mahdollistama globaali jakamisen kulttuuri. Teoksessa kuvataan käytäntöjä, jotka innostavat oppijoita niin paikalliseen kuin globaaliin yhteistyöhön ja jotka edistävät elinikäistä oppimista. Keskeinen päämäärä on myös edistää 2000-luvulla  taitoja, joissa korostuu luovuus ja ongelmanratkaisutaidot.

Teos jaettiin Interaktiivinen teknologia (ITK) – Pedagogiikka palaa -konferenssissa jokaiselle osallistujalle. Teos luovutettiin myös ministeri Krista Kiurulle. Teoksen sisältöä avattiin useissa konferenssin tutkijatapaamisissa. Käytännössä tehdyt tulevaisuuden taitoihin liittyvät tutkimukset saivat hyvää palautetta.

Rajaton luokkahuone -kirjasta löytyy tietoa myös Opetin.fi sivustolla:

http://www.opetin.fi/uusi-teknologia-avaa-ovet-rajattomaan-luokkahuoneeseen/

Rajaton luokkahuone teoksen voi tilata osoitteesta: https://www.ps-kustannus.fi/tuote/946840874.html

Innovatiinen koulu Yle:ssä

Finnable –hankkeen osaprojekti ”Innovatiinen koulu”  oli esillä  Yle Puheen suorassa haastattelussa torstaina 3.4.2014. Kaksi Rajaton luokkahuone  -teoksen kirjailijaa, Minna Kukkonen ja Kati Sormunen, kertoivat teknologian hyödyntämisestä koulun arjessa käytännön esimerkein Miia Krausen ja Tiina Lundbergin haastattelemina. Haastattelussa nostettiin esille sitä, miten teknologia voi tuoda lisäarvoa oppimiseen ja opetukseen sekä sitä, millä tavalla jokainen opettaja voi hyödyntää teknologiaa opetuksen tukena. Ohjelma on kuunneltavissa Yle Puheen nettisivuilla http://areena.yle.fi/radio/2206521.

Konferenssijulkaisu

Finnable 2020 ja CICERO Learning -verkosto järjestivät yhteistyössä TEPE (Teacher Education Policy in Europe) -verkoston kanssa vuosikonferenssin toukokuussa 2013.  Konferenssin teemana oli 2000-luvun taitoja edistävät teknologiaperustaiset oppimisympäristöt opettamisessa ja opettajankoulutuksessa. Osa konferenssin esityksistä on valittu teokseen Crossing Boundaries for Learning – through Technology and Human Efforts (toim. Niemi &  Multisilta & Löfström).  Teos valmistuu huhtikuun 2014 lopussa.

Kansainvälistä julkisuutta

Finnable 2020 -tutkimuksista julkaistaan uusi artikkeli, Digital Storytelling for 21st Century Skills in Virtual learning environments. Artikkelissa kerrotaan, kuinka digitaalisen tarinankerronnan avulla voidaan luoda virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa oppilaat voivat oppia tärkeitä 2000-luvun taitoja.  Artikkelissa kuvataan oppilaiden ja opettajien kokemuksia digitaalisesta tarinankerronnasta ja siitä, mitä he ovat sen avulla oppineet. Artikkeli julkaistaan toukokuussa Creative Education lehdessä, Vol.5, No.9 special issue. (http://www.scirp.org/journal/ce/)

MoViE-uutisia

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

ITK-konferenssissa Finnable 2020  järjesti MoViE- työpajan, jossa opastettiin miten digitaalinen tarinankerronta tapahtuu käytännössä. Työpaja oli suosittu ja täyttyi osallistujista ennen ennakkoilmoittumisen määräaikaa.  Digitaalisen tarinankerronnan projekti sai osallistujilta positiivisen palautteen lisäksi myös hyödyllisiä kehitysehdotuksia.  Palautteen pohjalta projektissa kehitetään MoViE:een uusia palveluja, mm: ohjeet käsikirjoituksen tekemiseen ja ohjeet MoViE-sovelluksen käyttämiseen. MoViE-sivustolle tehdään myös opettajien käyttöön soveltuva, vapaasti muokattava lupalomake, jonka avulla opettaja voi helposti kysyä oppilaiden huoltajilta lupaa MoViE:n käyttöön.

MoViE-projektin tutkijat kutsuvat yhteistyöhön:
”Luomme pyynnöstä uusia käyttäjätunnuksia MoViE-alustalle, ja autamme mielellämme uusia MoViE- käyttäjiä palvelun käyttöönotossa. Meiltä voit myös tiedustella mahdollisuutta MoViE-koulutukseen. Jos olet kiinnostunut käyttämään MoViE-palvelua, tai sinulla on MoViE:en liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen: cicero-moviehelp(at)helsinki.fi.”


Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu -osahankkeen toimintaa Suomessa on esitelty Erityiskasvatusliiton opintopäivillä Vantaalla, MAOL:n kevätkoulutuspäivillä Espoossa ja ITK-päivillä Hämeenlinnassa. Kehittämis- ja tutkimustyö on jatkunut kouluilla. Lue lisää Suomen tapahtumista ja hankkeessa mukana olleiden oppilaiden kokemuksista ja ajatuksista:

Videotutoriaalin tekeminen

http://oppimisverkotvesille.wordpress.com/2014/04/22/videotutoriaalin-tekeminen/

Viimeinen tutkimussykli käynnistyy

http://oppimisverkotvesille.wordpress.com/2014/04/22/viimeinen-tutkimussykli-kaynnistyy/

Professori Jari Lavonen on esitellyt Innovatiiviseen kouluun liittyvää tutkimusta ja verkoston toimintaa huhtikuussa kutsutuilla luennoilla New Yorkissa ja Bostonissa. Huhtikuun alussa on käynnistynyt myös Global Innokas Network pilotointi. Pilotointivaiheessa on mukana yhteensä 20 koulua Australiasta, Keniasta, Espanjasta, Yhdysvalloista ja Suomesta. Lue lisää osoitteesta: http://www.innokas.fi/about/globalinnokas

Hanke on tutustunut Yhdysvalloissa 5.-13.4. järjestettyyn robottiviikkoon. Lue lisää Piilaakson robottiviikon tapahtumista:

FIRST-robottikisailua Yhdysvalloissa

http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/04/06/first-robottikisailua-yhdysvalloissa/

Mitä ovat Romibo, Anybots, Thymio ja Beam?

http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/04/10/romibo-anybots-thymio-beam/

Innokas-verkosto järjestää yhteistyössä Oulun yliopiston teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen kanssa Koulujen teknologiatapahtuman ja RoboCup Junior SM-kisat 15.-16.5. 2014. Yli 140 joukkuetta eri puolilta Suomea kisailee robottijalkapallossa, sumossa, pelastuksessa, tanssi/teatteri- ja freestyle sarjoissa. Tapahtuma on yleisölle avoin, tervetuloa! Lue lisää http://www.innokas.fi/fi/events/innokas2014

 

 

 

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

maaliskuu 2014 Finnable Newsletter maaliskuu 2014

Tulevia tapahtumia:

Cicero Learning ja Finnable ovat aktiivisesti mukana ITK-konferenssissa http://www.itk.fi/2014/, joka järjestetään 9.-11.4.2014 Aulangolla, Hämeenlinnassa. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi, joka haastaa kasvatusalan ammattilaiset jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten voitaisiin rakentaa uusia tapoja oppimisen tukemiseksi ja kehittämiseksi. Luvassa muun muassa seuraavia mielenkiintoisia tapahtumia:

Keskiviikko 9.4.2014

MoViE-workshop klo 10–13 http://www.itk.fi/2014/ohjelma/foorumi/496 Tavoitteena on tutustua ja oppia käyttämään MoViE -ympäristöä yhteisöllisten videotarinoiden luomisessa ja jakamisessa. Työpajassa esitellään kokemuksia kansainvälisistä hankkeista, joissa MoViE-alustaa on käytetty ja työpaja soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia käyttämään MoViE -palvelua omassa opetuksessaan.

Torstai 10.4.2014

Foorumiesitys klo 15:30 – 16:00: Mobiilivideot ja MoViE-ympäristön käyttö eri oppiaineissa http://www.itk.fi/2014/ohjelma/foorumi/496 Esityksessä kuvataan mobiililaitteiden käyttökokemuksia luonnontieteellisten ja humanististen aineiden opetuksessa ja oppimisessa Suomessa ja kansainvälisesti.

Foorumiesitys klo 11:45 – 12:15: Robotit tulevat – oletko valmis? http://www.itk.fi/2014/ohjelma/foorumi/426 Foorumissa esitellään eri puolilla Suomea Innokas-verkostossa kehitettyjä monipuolisia tapoja hyödyntää robotiikkaa ja ohjelmointia 21. vuosisadan taitojen oppimisen tukena. Esityksessä kerrotaan robotiikan hyödyntämisesimerkkejä ala- ja yläkoulusta oppiainerajoja ylittäen.

Perjantai 11.4.2014

Teemaseminaari klo 9.30-10.45: Tulevaisuuden oppimisen arviointi ja kannustusjärjestelmät http://www.itk.fi/2014/ohjelma/teemaseminaari/599 Teemaseminaarin tarkoituksena on keskustella oppimisen arvioinnista uusista näkökulmista, pohtia oppimismerkkien merkitystä oppilaitoksille, oppijoille ja ulkopuolisille tahoille ja esitellä aiheeseen liittyvän hankkeen toimintaa ja tavoitteita.

Tervetuloa myös tutustumaan CICERO Learning -verkoston näyttelypöytään. Näyttelyosastolla alan yritykset, tuotteiden ja palvelujen tarjoajat sekä konsultit ja kouluttajat esittäytyvät konferenssiyleisölle. Esillä mm. eurooppalainen KeyCoNet-projekti, jossa tutkitaan oppimisen avaintaitoja http://keyconet.eun.org/.

Julkaisuja:

Rajaton luokkahuone -kirja julkaistaan ITK-päivillä 9-11.4.2014!  Kirja on tehty yhteistyössä Finnable 2020 -tutkijoiden kanssa. Kirjassa kerrotaan innostavia tarinoita siitä, miten teknologia auttaa oppimisessa ja miten jokainen opettaja voi hyödyntää sitä opetuksen tukena.

Kirjaan tutustumalla voit oppia mm:

  • huomaamaan, miten teknologia tarjoaa lukuisia välineitä aktiiviseen oppimiseen
  • käyttämään uusia pedagogisia käytäntöjä teknologian soveltamiseen
  • luomaan yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä oppilaiden ja muiden lähiympäristön toimijoiden ja kumppaneiden välillä
  • edistämään koulujen kansainvälistymistä ja avointa jakamisen pedagogiikkaa yli alueellisten ja kulttuuristen rajojen

Kirja jaetaan jokaiselle ITK-päivien osallistujalle ilmaiseksi, jonka jälkeen se menee myyntiin PS-kustannuksen kautta www.ps-kustannus.fi.

Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa:

Innokas 2014 ja RoboCup Junior SM-kisat Oulussa 14.–16.5.2014. Koulujen ilmoittautuminen on käynnissä! http://www.innokas.fi/fi/events/innokas2014

Lue lisää Innovatiivinen koulu -osahankkeen ja Innokas-verkoston kuulumisia osoitteista:

Mobiililaitteet oppimisen ja opetuksen tukena

http://oppimisverkotvesille.wordpress.com/2014/03/08/itsesaatelytaitoja-ja-yhteisollista-oppimista/
http://oppimisverkotvesille.wordpress.com/2014/03/06/ipadien-kaytto-monipuoliseksi/

Innokkaan ja Stanfordin yliopiston Fablab@schools toiminnan yhteistyö käynnistyy maaliskuussa
http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/03/01/innokkaan-ja-stanfordin-yliopiston-fablabschools-toiminnan-yhteistyo-kaynnistyy/

Osahankkeessa on edistetty kansainvälistä yhteistyötä esittelemällä Innovatiivisen koulun mallia mm. Quatarin opetusministerille ja Barcelonan yliopiston vieraille helmi-maaliskuussa Helsingissä. Lisäksi tutkijat ovat järjestäneet luentosarjan Innovatiivisen koulun  -mallista ja tiedeopetuksesta Pontificia Universidad Católica del Perú yliopistossa Perussa.

Muita vinkkejä:

Huffington Post Education -verkkosivuilla on julkaistu artikkeli ”The Global Search for Education: Fun and Learning” http://goo.gl/PM5IUK. Artikkelissa puhutaan peleistä ja oppimisesta, ja se liittyy Finnable 2020 -tutkimushankkeessa toteutettuun Angry Birds Playground -materiaalien tutkimukseen.

MoViE- uutisia: Järjestämme toisen virtuaalisen MoViE-neuvontatuokion 25.3.2014 klo 16.00–17.00, jossa kuka tahansa voi tulla kysymään MoViE-palveluun liittyvistä asioista. Neuvonta järjestetään Adobe Connectin kautta. Osallistumaan pääsee oheisen linkin kautta: https://connectpro.helsinki.fi/cicero. Adobe Connectin käyttöohjeet löytyvät osoitteesta: https://connectpro.helsinki.fi/p74a5qpdiql/. MoViE-palveluun liittyviä kysymyksiä tai tiedusteluja voi tuttuun tapaan lähettää myös osoitteeseen: cicero-moviehelp(at)helsinki.fi

Finnable 2020 -hankkeen lisäksi nyt myös Cicero Learning on Twitterissä (@CICERO_Learning). Käy seuraamassa Cicero Learning -verkostoon liittyviä uutisia hakusanalla #cicero_learning!

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

helmikuu 2014 Finnable Newsletter helmikuu 2014

Uutisia

Innovatiivinen koulu –osahankkeen tieteellinen johtaja, professori Jari Lavonen palkittiin tammikuussa luonnontieteellisten aineiden oppikirjatuotannosta. Suomen tietokirjailijat ry myönsi Oppikirjailijapalkinnon Lavosen laajasta ja ansiokkaasta oppikirjatuotannosta.
http://www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/palkinnot/oppikirjailijapalkinto/

FINNABLE 2020 –hankkeen tieteellinen johtaja, professori Hannele Niemi sai tammikuussa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n myöntämän Vuoden koulutusvaikuttaja –tunnustuksen. OAJ antaa tunnustuksen ansioituneelle koulutuksen ja kasvatuksen puolestapuhujalle. Tunnustuksen perusteena on Hannele Niemen pitkäjänteinen, koko uran kestänyt työ opettajuuden ja opettajankoulutuksen sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän laadun ja tunnettuuden puolesta.
http://www.cicero.fi/recent-news/items/hannele-niemi-vuoden-koulutusvaikuttaja-2013.html

MoViE-uutisia

Koulujen välinen yhteistyö
Autamme kouluja Suomesta, Kreikasta, Espanjasta ja Singaporesta löytämään kansainvälisiä yhteistyöluokkia MoViE-projekteihin. Singapore etsii Suomesta 9-luokkia yhteiseen MoViE-projektiin kevään aikana. Singaporelaisten projekti liittyy matematiikan, fysiikan ja kemian oppiaineisiin. Espanjassa toivotaan Suomesta kahta yhteistyöluokkaa yhteiseen MoViE-projektiin: yksi 4. luokka ja yksi 8. luokka.
Jos olet kiinnostunut koulujen välisestä yhteistyöstä (joko Suomesta tai kansainvälisesti), niin laita meille postia osoitteeseen cicero-moviehelp(at)helsinki.fi.

MoViE-tuki
Järjestämme tästä eteenpäin kuukausittain yhden virtuaalisen MoViE-neuvontatuokion, jossa kuka tahansa voi tulla kysymään MoViE-palveluun liittyvistä asioista. Neuvonta järjestetään Adobe Connectin kautta. Ensimmäinen neuvontakerta on tiistaina 25.2.2014 klo 15.00-16.00. Osallistumaan pääsee oheisen linkin kautta: https://connectpro.helsinki.fi/cicero. Adobe Connectin käyttöohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.helsinki.fi/helpdesk/ohjeet/videoviestinta/verkkokokoukset/index.html.

Päivitykset
Sekä iOS että Android -ohjelmistot on päivittyneet versioon 2.0.6 (iOS) ja 2.0.7 (Android) ja ne voi ladata kummankin laitteen sovelluskaupasta. Windows Phone -ohjelmaan ei toistaiseksi ole saatavilla päivitystä.

Uudet ominaisuudet
MoViE osaa nyt hakea laitteen galleriasta tai videokirjastosta kuvan tai videon (painamalla etusivun Upload media from gallery/device). Android-laitteissa ainoastaan laitteella kuvattuja Galleriaan tallennettuja kuvia ja videoita voi tuoda MoViE:een. Vaikka vaihtoehdoissa näkyykin esimerkiksi SkyDrive, niin sieltä videoita tai kuvia ei voi tuoda.

MoViE koulutukset
Tammikuussa järjestämämme MoViE-työpaja oli todella suosittu, ja toi mukanaan monia uusia yhteistyökuvioita. Uusia MoViE-työpajoja ei näillä näkymin keväällä järjestetä, mutta meillä on pyynnöstä mahdollisuus järjestää koulutuksia uusille MoViE-käyttäjille. Jos olet kiinnostunut MoViE-koulutuksesta, niin lähetä koulutuspyyntö osoitteeseen cicero-moviehelp(at)helsinki.fi.
Luomme pyynnöstä myös uusia MoViE-käyttäjätunnuksia. Jos haluat tunnukset itsellesi tai ryhmällesi, lähetä pyyntö osoitteeseen cicero-moviehelp(at)helsinki.fi.

Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa

Tiina Korhonen Innovatiivinen koulu –osahankkeesta on helmi-huhtikuun ajan vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa. Vierailun aikana käynnistetään yhteistyötä Innokas-verkoston (www.innokas.net) ja Stanfordin Fablab@schools (tltl.stanford.edu/projects/fablabschool) toiminnan välille. Lisää kuulumisia seuraavassa newsletterissä!

Lisätietoja Innokas-verkoston tapahtumista
Innokas-verkostotapaaminen: http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/01/30/innokas-verkostotapaaminen-minervatorilla-16-1/

Koulun arkea kohtaamassa: http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/01/30/koulun-arkea-kohtaamassa-okl-opiskelijoiden-kanssa/

Linkkejä

Jari Multisilta vieraili Stanfordin yliopistossa tutkijavaihdossa syksyllä 2013 noin viiden kuukauden ajan. Hän esittelee vierailunsa kokemuksia YouTube-videolla: http://www.youtube.com/watch?v=E3JWPXnyfqQ&feature=youtu.be.
Videolla esitellään mm. MOOC-oppimisympäristöjen kehitystä USA:ssa, uusia oppimispelejä, ja pelien avulla oppimista, sekä Stanfordin yliopiston FabLab@School -laboratoriota, jossa lapset voivat toteuttaa omia innovaatioitaan monipuolisilla materiaalien työstölaitteilla, elektroniikalla ja ohjelmoimalla.

Twitteristä löytyy myös paljon muita twiittejä Finnable toimintaan liittyen, hakusanalla #Finnable. Kannattaa käydä katsomassa!

 

 

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

tammikuu 2014 Katsaus kansainväliseen oppimisen tutkimukseen

Jari Multisilta vieraili Stanfordin yliopistossa tutkijavaihdossa syksyllä 2013 noin viiden kuukauden ajan. Hän esittelee vierailunsa kokemuksia YouTube-videolla Stanford videoraportti. Videolla esitellään mm. MOOC-oppimisympäristöjen kehitystä USA:ssa, uusia oppimispelejä, ja pelien avulla oppimista, sekä Stanfordin yliopiston FabLab@School -laboratoriota, jossa lapset voivat toteuttaa omia innovaatioitaan monipuolisilla materiaalien työstölaitteilla, elektroniikalla ja ohjelmoimalla.

, , , , , Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

maaliskuu 2013 MoViE:n uusia ominaisuuksia

Helsingin yliopiston MoViE -palvelu on saanut uusia ominaisuuksia. Etusivu on muuttunut siten, että ”Etusivu/frontpage” -linkki on poistunut ja etusivulle pääsee nyt osoittamalla MoViE -logoa. Videot voidaan nyt upottaa osaksi jotain muuta www-sivua. Tätä varten tarvittava upotuskoodi löytyy videon sivulta.

Aivan uutena ominaisuutena on mahdollisuus tehdä merkintöjä videoihin. Videon sivulla on uusi välilehti, ”muokkaa huomautuksia/edit annotations”. Välilehden takaa avautuu työkalu, jonka avulla videon päälle voidaan sijoittaa tekstilaatikoita, nuolia tai ympyröitä. Huomautukselle asetetaan alkuaika ja loppuaika, sekä laatikon/nuolen/ympyrän sijainti. Alkuaika ja loppuaika voidaan asettaa katsomalla videota ja painamalla ”aseta” oikean ajanhetken kohdalla. Sijainti annetaan suhteellisena sijaintina ja kokona – kokeilemalla selviää. Huomautus pitää muistaa myös tallentaa.

Huomautukset tulevat näkyviin kun videota seuraavan kerran katsoo. Huomautusten avulla videoihin voidaan toteuttaa tekstityksiä.

MoViE löytyy osoitteesta http://cicero-movie.edu.helsinki.fi tai lyhyesti http://tiny.cc/cmovie.

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

maaliskuu 2013 FINNABLE Digital Storytelling at school

Learn more about Digital Storytelling and the use of MoViE in our new videos

Longer version


 

Shorter version


 

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

helmikuu 2013 A Californian Sea Lion Enjoys Finnish School Lunch!

What do California sea lions an Finnish school lunches have to do with digital learning and global exchanges?   A lot, it turns out!  Welcome to the Boundless Classroom Digital Storytelling project, where student and teacher creativity are unleashed through international digital storytelling collaborations.

Thanks to the creative thinking of participating teachers in California and Finland, Arnold the California Sea Lion (pictured below gobbling up a rye cracker from a typical Finnish school lunch) has been helping to engage very young students (not to mention adults!) in digital storytelling and intercultural exchange.

Arnold enjoying a rye cracker during Finnish school lunch

After teaching Arnold (and themselves!) some key Finnish phrases, the first-grade class in California sent him to Finland where he experienced key parts of the Finnish school day (including the lunch pictured above) as well as winter snow.  In the meantime, these young students were learning about the environment, geography, and the global world.

The idea of exchanging Arnold came from participating teachers, and is a great example of the potential of digital storytelling to inspire new ways of engaging young people in learning.  Thank you to our teachers for sharing; we hope to have more updates about Arnold and his friends for you soon!

Ystävällisin terveisin : )

Jennifer Saari and all the Boundless Classroom Team

, Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

joulukuu 2012 Networking in our village

The first cycle in collaboration in our village is finishing. It  has become time to  assess our achievement. We met with both tutor students and adults team together and reflected the passing term. The collaboration  has been fruitful in many ways. We have learnt to know each other and also organisations in our village. Including getting familiar to each other we have got familiar to many devices and softwares. We are happy to share our achievement with this video.

Minna Kukkonen, Koulumestari School/Learning Centre Innokas, School Partnership and Networks, Case 3

 

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä