joulukuu 2015 Digital Storytelling goes Beijing

jiaotong-WSp-2015jiaotong-WSp-2015-2

Last November Digital Storytelling traveled in Beijing where Veera Kallunki and myself discussed previous research experience and findings with Primary School Teachers, Principals, Professors and Post-graduate students at the Department of Educational Technology, Peking University. It was a warm welcome for our presence there as members of CICERO Learning-University of Helsinki Research team specialising on the integration of digital technologies in pedagogical practices. The interest in Digital storytelling as pedagogical method developed during the Round Table discussions that Professor Hannele Niemi (Faculty of Behavioural Sciences, HU & Scientific Leader of our team) hosted and co-organized with Professor Jiyou Jia (Graduate School of Education, PKU).

The delegation of Chinese scholars agreed about the potential of digital storytelling to enhance student engagement and deeper learning and a joint plan for research collaboration between PKU and HU was established.  Our visit in Beijing was an opportunity to meet with professionals and scholars and get further and deeper into the details of storytelling. Also it opened up new perspectives in approaching storytelling from both a scientific and a pedagogical lens.

And, most certainly, this new twofold experience and how it develops and grows is something that we are all looking forward to.

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

toukokuu 2015 Finnable Newsletter toukokuu 2015

Oppilasvetoiset projektit tarvitsevat myös uusia arviointikäytäntöjä                                                                                                                   

CICERO Learning ja Finnable-tutkimusryhmä järjestivät yhdessä Stanfordin yliopiston H-Star Institute:n ja SCOPE:n (Stanford Center for Opportunity Policy in Education) kanssa “New ways to teach and learn for student engagement” -konferenssin Stanfordissa 21.4.2015. Alla tilaisuuden keynote-puhujien keskeisiä ajatuksia.

Stanford_muokattu

Professori Linda Darling-Hammond Stanfordin yliopistosta korosti puheessaan voimakkaasti sitä, että opetuksen pitää muuttua oppilaita kiinnostavammaksi ja saada heidät itse tuottamaan ideoita ja tietoa. Toisaalta, jos siirrytään oppilaskeskeiseen opetukseen, esimerkiksi tutkivaan ja ongelmalähtöiseen opetukseen, myös arviointikäytäntöjen täytyy muuttua. Oppilaiden projektien tuotoksia ei voi arvioida yhtenäisillä testeillä ja mittareille. Kaliforniassa onkin meneillään ns. performance based assessments -kokeiluja, joissa oppilaiden projektituotoksia arvioidaan uudella tavalla: pyritään löytämään kriteereitä sille, minkälainen on hyvä tuotos ja esitys. Tuotos tai esitys voi olla esimerkiksi posteri, video, juliste tai jokin muu projektin kehittelemä kokonaisuus. Tavoitteena on, että oppilaat saisivat aineksia ja suuntaa siihen, miten omia projektituotoksia voi kehittää eteenpäin.

Vastaavasti professori Daniel Schwartz Stanfordin yliopistosta korosti palautteen merkitystä oppilaan suoritusten yhteydessä. Pelkät positiiviset yleiskommentit eivät vie useinkaan suorituksia eteenpäin. Tarvitaan sitä, että oppilas saa aineksia siihen, miten suoritusta voi parantaa.

 

Helsingin yliopisto rakentaa yhteistyötä kiinalaisten yliopistojen kanssa

Pekingin yliopiston Graduate school of Education ja Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta järjestävät Pekingissä 21.-26.5.2014 symposiumin aiheesta ”Koulutus ja teknologia”. Symposiumiin osallistuu tutkijoita Suomesta ja Kiinasta. Symposiumissa esitellään uusimpia tutkimuksia koulutuksen ja teknologian alalta, keskustellaan pinnalla olevista aiheista ja luodaan yhteistyösuhteita kummankin maan tutkijoiden välille. Symposiumissa ovat esillä muun muassa koulutukselliset ekosysteemit, mobiilioppiminen, kielten opetus, musiikkikasvatus, neurotieteet, erityispedagogiikka ja pelillinen oppiminen. Symposiumin jälkeen Beijing Normal Universityssä järjestetään Fun Learning in Research and Teacher Education -seminaari. Sen keskeisiä teemoja ovat muun muassa tämän hetken trendit ja kehittämistarpeet suomalaisessa ja kiinalaisessa opettajankoulutuksessa, oppimisen arviointi ja leikillisyys oppimisessa.

 

MoViE:n käyttöliittymä uudistuu

MoViE (Mobile Video Experience) on Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston kehittämä sosiaalisen median palvelu, joka mahdollistaa yhteisöllisten digitaalisten tarinoiden rakentamisen matkapuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla, sekä tarinoiden jakamisen muiden MoViE-käyttäjien kanssa. Palvelun tarkoituksena on tukea 2000-luvun taitojen kehittymistä rajattomassa oppimisympäristössä.

CICERO Learning -verkosto järjesti kevään aikana MoViE-työpajoja, joista saatiin tärkeää palautetta palvelun jatkokehitystä varten. Palautteen pohjalta on nyt suunniteltu uusi MoViE, joka on ulkoasultaan ja käytettävyydeltään täysin uudistunut. Uutta käyttöliittymää suunniteltaessa pyrittiin huomioimaan muutokset koulumaailmassa, minkä vuoksi siitä tehtiin tablettikäyttöön sopiva. Uudistunutta MoViE:ta esiteltiin huhtikuussa Hämeenlinnassa järjestetyillä ITK-päivillä.

Uusi MoViE on tällä hetkellä demo-versio. Tarkoituksena on ottaa palvelu käyttöön sen jälkeen, kun sen uudet ominaisuudet on testattu ja todettu toimiviksi. Tätä varten olemme erittäin kiinnostuneita kuulemaan opettajien mielipiteitä siitä, kuinka palvelu soveltuu nykypäivän opetuksen tarpeisiin. Mikäli olet kiinnostunut tutustumaan uuteen MoViE:een ja antamaan siitä palautetta lyhyessä haastattelussa (esim. Skype), laitathan sähköpostia osoitteeseen cicero-moviepilot@helsinki.fi, niin otamme sinuun yhteyttä.

 
Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa

Innovatiivinen koulu -osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen, johtajuuden ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas-verkosto järjesti huhtikuun aikana Roboraves tapahtuman yhteistyössä Helsingin USA:n suurlähetystön kanssa ja levitti Innokas-verkoston ja Innovatiivinen koulu-osahankkeen toimintaa ITK-päivillä Hämeenlinnassa. Innokas-verkosto osallistui myös Innokas2015/RoboCup Junior kisojen toteuttamiseen SciFest tapahtuman yhteydessä Joensuussa. Lue lisää RoboRaves ja RoboCup Junior tapahtumista osoitteista http://bit.ly/innokasroborave  ja http://bit.ly/innokas2015RCJ

Professori Jari Lavonen esitteli Innovatiivinen koulu- osahankkeen tutkimusta 17.4.2015 kansainvälisessä AERA-konferenssissa (the Annual Conference of American Educational Research Association) Chicagossa. Aiheena oli “How Do School Sites Support the Adoption of Educational Innovations in the Finnish Context?”. Lue lisää konferenssiesityksestä osoitteessa http://internationalednews.com/tag/aera/. Innokas-verkosto levitti Innovatiivinen koulu-osahankkeen tuloksia myös Finnable-hankkeen ”New ways to teach and learn”-konferenssissa 21.4.2015 Stanfordissa.

Innokas-verkosto on mukana järjestämässä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteistä kurssia, joka on osa Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston Playful Learning Centerin ja Samsung Nordicin yhteistyöprojektia. Yhteinen kurssin päätöstilaisuus järjestetään maanantaina 25.5.2015 klo 17.00-19.30 Helsingin yliopiston Minervatorilla. Tapahtuma on avoin kaikille, tervetuloa mukaan. Ilmoittautuminen osoitteessa http://bit.ly/plcvantaa

Finnable-tutkimusryhmä toivottaa kaikille hyvää ja aurinkoista kesää!

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

maaliskuu 2015 Finnable Newsletter huhtikuu 2015

Konferenssi Stanfordissa

CICERO Learning –verkosto järjestää yhdessä  Stanfordin yliopiston H-Star Institute:n ja SCOPE:n (Stanford Center for Opportunity Policy in Education) kanssa New ways to teach and learn for student engagement –konferenssin Stanfordissa 21.4.2015. Tapahtumassa pohditaan mm. motivaation roolia oppimisessa, tulevaisuuden taitoja sekä elinikäistä oppimista. Konferenssissa esitellään uutta tutkimustietoa siitä, kuinka saada oppilaat aktiivisiksi osallistujiksi oppimisessa. Tapahtuma tuo yhteen tutkijoita, opettajia, rehtoreita, poliittisia päättäjiä sekä yritysten edustajia löytämään uusia tapoja opettaa ja oppia.

 

Kiinalainen tohtoriopiskelija vierailee Helsingin yliopistossa

Tohtoriopiskelija Shuping Zhang on tutkijavierailulla Helsingin yliopistossa 10.3.- 6.6.2015 välisenä aikana. Hänen ohjaajanaan toimii professori Hannele Niemi. Shuping suorittaa tohtoriopintojaan East China Normal University:ssä ja hänen pääaineenaan on koulutuksen teoria. Shupingin tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet liittyvät opettajien ammattiliittoihin, opettajien ammatilliseen kehittymiseen sekä koulutuspolitiikkaan. Hän tekee kvalitatiivista tutkimusta ammattiliittojen roolista opettajien ammatillisuudessa. Alla Shupingin terveiset:

”I am ZHANG Shuping, a visiting doctoral student of Prof. Hannele Niemi in UH. I come from East China Normal University and my major is education theory. My visiting period is from March 10th to June 6th, lasting for 3 months. My research interest is in teacher union, teacher professional development and education policy. The research project I’m conducting currently is “Teachers and their union—A qualitative study on the unions role in Finnish teachers’professional life”. During the three months, I will collect data for my research, which includes interviews with teachers as well as collection of OAJ’s documents and papers. Besides doing my own research, I’m also eager to communicate with the Finnish researchers here. I would love to talk with people about their and my research and about education in China if anyone is interested in that. I’ll share whatever I know.  All in all, I’m passionate about conversations with Finnish scholars.”

 

MoViE ITK-päivillä

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

MoViE on esillä Aulangolla järjestettävillä ITK-päivillä (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) 16.-17.4.2015. Videopalveluun pääsee tutustumaan ITK-torilla tilassa K8 ja se löytyy ohjelmasta nimellä ”Video Storytelling in a Collaborative and Boundless Learning Environment”. Järjestäjänä on Helsinki Innovation Services (yhdessä Helsingin yliopiston kanssa). Tervetuloa osastolle!

Videotarinoiden avulla oppimista esitellään lisäksi perjantain 17.4.2015 teemaseminaarissa ”Digitaalinen ekosysteemi uudessa opetussuunnitelmassa”. Esityksessä kuvataan hyviä käytänteitä oppilaiden itse kuvaamien videoiden hyödyntämisestä luonnontieteiden ja humanististen aineiden oppimisessa. Tervetuloa kuuntelemaan!

Lisää tietoa ITK-päivistä ja ilmoittautuminen osoitteessa: http://www.itk.fi/2015/

 

Palautetta kevään MoViE-työpajoista

CICERO Learning –verkosto on järjestänyt kevään aikana MoViE-työpajoja Helsingin yliopistolla. Työpajoissa tutustuttiin MoViE-alustaan ja sen ominaisuuksiin. Osallistujat tuottivat pienryhmissä omia digitaalisia tarinoita ja testasivat MoViE-palvelun käyttöä. Toistaiseksi viimeinen kevään MoViE-työpaja järjestettiin 12.3.2015. Työpajoista saatiin tärkeää palautetta MoViE:n jatkokehitykseen.

Osa kävijöistä inspiroitui MoViE:n ideasta ja koki, että yksinkertaiset ja nopeat videonmuokkausominaisuudet tekevät palvelun käytöstä kouluihin hyvin soveltuvan. MoViE:n käyttöä pidettiin hauskana ja nähtiin monia mahdollisuuksia videotarinoiden tekemiselle, jos lähtee esimerkiksi ulos kuvaamaan. Palautekeskusteluissa tuli myös ilmi, että navigointi MoViE:ssa voisi olla helpompaa ja intuitiivisempaa. Lisäksi editointiin, etenkin annotaatioiden eli tekstikuplien tekemiseen, kaivattiin muutosta. Palautteiden pohjalta olemme jo tehneet pieniä muutoksia MoViE:n ulkoasuun ja navigointiin, jotta käyttö olisi entistä sujuvampaa.  Pyrimme myös jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota palvelun helppokäyttöisyyteen.

CICERO Learning -verkosto kiittää vielä kaikkia työpajoihin osallistuneita erinomaisesta palautteesta! Jos haluat kokeilla palvelua luokkasi kanssa vielä tänä keväänä, autamme mielellämme. MoViE-tiimi ottaa mielellään palautetta ja yhteistyömahdollisuuksia vastaan osoitteessa: cicero-moviehelp(at)helsinki.fi

 

Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa

Innovatiivinen koulu -osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen, johtajuuden ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas-verkosto järjesti maaliskuun alussa Innovatiivisen koulun toimintaa levittävän kansainvälisen Global Educational Community (GEC)-tapaamisen ja viikon huipennukseksi GEC konferenssipäivän 6.3.2015. Viikkoon osallistui opettajia ja muita opetusalan toimijoita Kiinasta, Australiasta, Yhdysvalloista ja Suomesta. Lue lisää viikon tapahtumista osoitteista http://bit.ly/GECweek ja http://bit.ly/GECconference

Opettajankouluttajat eri puolilta Suomea kokoontuivat keskiviikkona 11.3.2015 Innokas-verkoston ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kutsumana innostumaan ohjelmoinnista ja robotiikasta. Lue lisää osoitteesta http://bit.ly/OKLkoodaa

Innokas-verkosto on mukana järjestämässä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteistä kurssia, joka on osa Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston Playful Learning Centerin ja Samsung Nordicin yhteistyöprojektia, jonka tarkoituksena on kehittää tietotekniikan opetuskäyttöä kouluissa. Lue lisää Vantaan kaupungin kouluissa toteuttavasta toiminnasta osoitteesta http://bit.ly/PLCVantaa

Innovatiivinen koulu –osahankkeen Tutor-oppilas -toimintaa esiteltiin laajasti Espoossa mobiilioppimisen alueellisissa tapahtumapäivissä ”Mobo keulii!”. Tutor-oppilaat olivat jakamassa osaamistaan ja esittivät toimintaansa suurelle yleisölle. Vastaanotto oli innostavan positiivinen. Lue lisää osoitteesta http://bit.ly/Mobokeulii

Innovatiivisen koulun opetuksen personointia esiteltiin Teknologian mielekäs pedagoginen käyttö LUMA-aineiden toiminnallisessa opetuksessa -täydennyskoulutuksessa maaliskuussa, jossa Kati Sormunen piti luennon aiheesta Luonnontieteiden opetuksen eriyttäminen TVT:n avulla.

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

maaliskuu 2015 Finnable Newsletter maaliskuu 2015

Kevään tutkijavaihtoja:

CICERO Learning –tutkimusryhmän johtaja, professori Hannele Niemi, työskentelee vierailevana tutkijana Kaliforniassa Stanfordin yliopistossa maalis-huhtikuun ajan.

Tohtoriopiskelija Anca Prisacariu on tutkijavierailulla Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa maaliskuun alusta elokuun loppuun saakka. Hänen ohjaajanaan toimii professori Hannele Niemi. Anca suorittaa tohtoriopintojaan Psykologian ja kasvatustieteen tohtorikoulussa Bukarestin yliopistossa, ja hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa liittyvät korkeakoulutuksen laatuun, erityisesti korkeakoulujen arviointiin ja laatujärjestelmiin kehittämisvälineinä.

Anca Prisacariu_photo

 

MoViE-työpajoista ideoita jatkokehitykseen:

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

CICERO Learning -verkosto järjesti helmikuussa MoViE-työpajoja Helsingin yliopistolla. Työpajoissa tutustuttiin MoViE-alustaan ja sen ominaisuuksiin. Osallistujat tuottivat pienryhmissä omia digitaalisia tarinoita ja testasivat MoViE-palvelun käyttöä. Työpajoista saatiin tärkeää palautetta MoViE:n jatkokehitykseen. Opettajat kertoivat näkemyksiään siitä, mitkä asiat palvelussa tulisi huomioida opetuskäyttöä ajatellen. Työpajoissa keskusteltiin muun muassa tablet-laitteiden lisääntyneestä käytöstä koulumaailmassa. Tämä muutos tullaan huomioimaan MoViE:n kehityksessä. CICERO Learning -verkosto kiittää kaikkia työpajoihin osallistuneita hyvästä palautteesta!

 

Innovatiivinen koulu –osahankkeen kuulumisia:

Innovatiivinen koulu -osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen, johtajuuden ja vuorovaikutuksen tukena. Lue Innokas-verkoston Suomen kuulumisia osoitteesta www.innokas.net

Innokas-verkosto koordinoi kansainvälistä Global Educational Community -verkostoa. Verkostoon kuuluu toimijoita Kiinasta, Australiasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Suomesta. Suomesta toiminnassa on mukana kouluja Espoosta, Helsingistä, Kirkkonummelta, Oulusta ja Rovaniemeltä. Lue lisää kansainvälisestä toiminnasta osoitteessa http://globalinnokas.com/

Professori Jari Lavonen on esitellyt Innovatiivinen koulu -osahanketta helmikuun aikana opetusalan konferensseissa Barcelonassa ja Johannesburgissa.

Robocup Junior Finland, SciFest -organisaatio, Itä-Suomen yliopisto ja Innokas -verkosto järjestävät yhteistyössä Innokas2015/RoboCup Junior SM-kisat 23.-25.4.2015 SciFest tapahtuman yhteydessä Joensuussa. Luvassa kisailujen lisäksi toiminnallisia esittelypisteitä ja työpajoja. Tule mukaan innostumaan ohjelmoinnista ja robotiikasta! Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta http://www.innokas.fi/events/innokas2015

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

helmikuu 2015 Finnable Newsletter helmikuu 2015

MoViE-uutisia ­– uudistettu MoViE julkaistaan ja pilotti käynnistyy

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

MoViE-palvelua on viime aikoina kehitetty ja siihen on lisätty uusia luokkien välistä yhteistyötä helpottavia ominaisuuksia, opettajat voivat muun muassa hakea yhteistyökumppaneita videoprojekteihinsa suoraan palvelun kautta. Lisäksi opettaja voi itse luoda käyttäjätunnukset ryhmälleen ja hallinnoida luokkansa tietoja MoViE:ssa.

Uudistettu MoViE julkaistaan torstaina 12.2.2015! Samalla alkaa pilottitutkimus, jonka tavoitteena on kerätä käyttökokemuksia MoViE:sta ja kehittää palvelua edelleen, jotta se toimisi tulevaisuudessa oppimisen välineenä entistä paremmin. Osallistu MoViE-pilottiin osoitteessa: http://cicero-movie.edu.helsinki.fi/

CICERO Learning –verkosto järjestää helmi-maaliskuussa MoViE-työpajoja Helsingin yliopistolla. Työpajoissa tutustutaan MoViE-alustaan ja sen ominaisuuksiin. Osallistujat pääsevät pienryhmissä tuottamaan omia digitaalisia tarinoita, ja tätä kautta harjoittelemaan MoViE-palvelun käyttöä. Työpajoihin ilmoittautuminen on jo alkanut, mutta mukaan mahtuu vielä. Lisää tietoa ja ilmoittautuminen tilaisuuteen osoitteessa:
http://www.cicero.fi/recent-news/items/movie-tyoepajat-kevaeaellae-2015.html

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan MoViE-palveluun ja kokeilemaan digitaalisten tarinoiden tekemistä yhdessä!

 

Innovatiivinen koulu –osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu – osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen, johtajuuden ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas-verkosto haastaa päiväkodit ja koulut tekemään ”Robotin tarina” -videoita kevään 2015 aikana. Millainen on teidän robotin tarina? Tee video ja voita palkinto. Lisätietoja ja osallistumisohjeet osoitteessa: http://innokas.fi/events/challenge1H2015

Innokas-verkosto järjestää perjantaina 6.3. Global Educational Community konferenssin ja perjantaina 27.3. Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? – jatkokoulutuksen Helsingin yliopiston Minervatorilla. Tervetuloa innostumaan kansainvälisestä yhteistyöstä ja harjoittelemaan ohjelmointia toiminnallisissa työpajoissa. Lisätietoja tapahtumista ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.innokas.fi/fi/events/

Robocup Junior Finland, SciFest -organisaatio, Itä-Suomen yliopisto ja Innokas –verkosto järjestävät yhteistyössä RoboCup Junior SM-kisat 23.-25.4.2015 SciFest tapahtuman yhteydessä Joensuussa. Luvassa kisailujen lisäksi toiminnallisia esittelypisteitä ja työpajoja. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.innokas.fi/events/innokas2015

 

 

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

joulukuu 2014 Joulukuu 2014

 

Joulukortti_suurennettu

Finnable2020 kiittää yhteistyöstä kuluneena vuonna! Tiedotamme ajankohtaisista asioista jällleen tammikuussa.

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

marraskuu 2014 Finnable Newsletter marraskuu 2014

Fun learning – hauskan oppimisen pedagogiikkaa Kiinaan

PURE Finland_muokattu

Helsingin yliopiston delegaatio matkasi Kiinaan Pure Finland –tapahtumaan solmimaan tutkimussuhteita. Tapahtumassa järjestettiin Science in Dialogue –päivä 26.11., jossa keskityttiin erityisesti suomalaiseen oikeus-, opetus- ja ilmakehäosaamiseen. Tutkijat Helsingin ja Pekingin yliopistoista keskustelivat siitä, mitä Suomen ja Kiinan koulujärjestelmät voisivat oppia toisiltaan. Suomalaisesta koulujärjestelmästä pyrittiin tuomaan esiin etenkin seuraavia teemoja tapahtumassa: oppilaslähtöisyys opetuksessa sekä opettajien vapaus valita opetusmenetelmänsä itsenäisesti.

Professorit Hannele Niemi ja Jari Multisilta sekä tohtorikoulutettava Vilhelmiina Harju esittelivät tapahtumassa tulevaisuuden oppimista, digitaalista tarinankerrontaa sekä MoViE-alustaa. MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa. Pure Finland -projektiin osallistui oppilaita Suomesta ja Pekingistä. Heidän tehtävänään oli tarkastella elinympäristöään ja miettiä, mitä hyvää siinä on ja mitä voitaisiin kehittää. Oppilaat kuvasivat digitaalisia tarinoita elinympäristöstään ja käyttivät videoiden tekemisessä apuna MoViE-palvelua. Heidän tekemiään videoita näytettiin tapahtumassa.

Lue lisää Pure Finland –tapahtumasta osoitteista:

http://www.finland.cn/public/default.aspx?contentid=315994&nodeid=35178&culture=en-US

https://university.helsinki.fi/fi/uutiset/pure-finland-vie-yliopiston-osaamista-pekingiin

 

Innovatiivinen koulu –osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu – osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Ensimmäinen Innokas-verkoston järjestämä kerhonohjaajakoulutus järjestettiin kirjastojen ja nuorisotoimen henkilökunnalle Espoossa. Mukana oli edustajia sekä suomen- että ruotsinkielisen sivistystoimen tahoilta. Koulutuksen aihepiirinä oli ohjelmointi ja robotiikka yhdistettynä luovuuteen. Kerhonohjaajakoulutuksessa keskityttiin robottiteeman lisäksi yleisiin kerhon vetämiseen liittyviin toimintatapoihin ja kerhon ohjaamiseen. Innokas-kerhotoimintaa pilotoidaan Espoon kirjastoissa ja nuorisotoimessa lähiaikoina ja tavoitteena on levittää toimintaa tämän jälkeen muihin kuntiin.

Helsingin yliopiston OKL:n opiskelijat tutustuivat ohjelmointiin ja robotiikkaan osana perusopintojaan. Lue lisää osoitteesta: http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/11/23/helsingin-yliopiston-okl-opiskelijat-ohjelmoinnin-ja-robotiikan-pyorteissa/

Innokas-verkoston järjestämä Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? -tapahtumakiertue jatkuu parhaillaan käynnissä olevalla EU robottiviikolla. Innokas-verkosto järjestää myös robotiikkatyöpajoja oppilaille Tekniikan museon yhteyteen rakentuvassa Robottilaaksossa http://roboticsfinland.fi/img/aikataulu.jpg Koodi-ja robottiviikon haaste suomalaisille päiväkodeille ja kouluille on edelleen käynnissä. Osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta http://www.innokas.fi/events/coderobotweek2014challenge

Professori Jari Lavonen on esitellyt Innovatiivinen koulu -osahanketta opetusalan konferensseissa Etelä-Koreassa ja Tanskassa. Kati Sormunen on puolestaan esitellyt Innovatiivinen koulu -osahankkeeseen kuuluvaa mobiililaitteiden käyttöä erityisopetuksen näkökulmasta Kasvatustieteen päivillä Oulussa. Tiina Korhonen esitteli Jari Lavosen ja Minna Kukkosen kanssa Innokas-verkoston toimintaa norjalaiselle vierailijaryhmälle ja Tiina Korhonen kertoi Innokas-verkoston toiminnasta TEK:n järjestämässä Koodia koulutielle -tilaisuudessa eduskunnassa.

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

lokakuu 2014 Finnable Newsletter lokakuu 2014

Kirjajulkaisu:

Lokakuussa julkaistiin uusi kirja: Finnish Innovations and Technologies in Schools. A Guide towards New Ecosystems of Learning (Hannele Niemi, Jari Multisilta, Lasse Lipponen ja Marianna Vivitsou (toim.) Sense Publishers).  Useista artikkeleista koostuvassa kirjassa käsitellään sitä, kuinka suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tuetaan oppilaiden 2000-luvun taitojen oppimista. Kirjassa esitellään tapoja, joilla koulun arkeen liitetty teknologia on häivyttänyt formaalin ja informaalin oppimisen rajoja.  Alla muutama esimerkki kirjassa käsiteltävistä teemoista:

Luvussa 5 ”Science through the Camera Lens” (Penttilä, Kallunki & Ojalainen) esitellään tutkivaa oppimista, mobiilioppimista ja digitaalista tarinankerrontaa yhdistävä uusi pedagoginen malli luonnontieteiden oppimiseen. Mallin mukaisesti oppilaat tekivät tunneilla erilaisia pieniä tieteellisiä kokeita oppimastaan fysiikan aiheesta (liike). Oppilaat videoivat kokeet tablettitietokoneella, latasivat videot MoViE-oppimisympäristöön, ja koostivat siellä videoista pidempiä tarinoita, eräänlaisia oppimisdokumentteja. Oppilaiden mukaan oppiminen videoiden avulla toi vaihtelua perinteisempiin, kyniin ja kirjoihin perustuviin oppimistapoihin, ja sai aikaan oppimisen iloa. Videot auttoivat myös opittavien asioiden mieleenpainamista ja muistamista.

Luvussa 9 ”The Innovative School as an Environment for the Design of Educational Innovations” (Korhonen, Lavonen, Kukkonen, Sormunen & Juuti) tarkastellaan innovatiivisen koulun toimintaa kehittämistutkimuksen (DBR) näkökulmasta. Innovatiivisessa koulussa kiinnitetään kokonaisvaltaisesti huomiota tekijöihin, joihin koulussa tulee käytännössä pureutua toimintatapojen muutoksen aikaansaamiseksi. Innovatiivisen koulun toiminnan kehittämisen keskiössä on 2010-luvun oppija, joka omaksuu työelämässä ja vapaa-aikana tarvittavan osaamisen (2000-luvun taidot). Olennaista on oppilaiden, opettajien, yhteistyöverkoston toimijoiden ja tutkijoiden osallisuus koulun toiminnan suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa: oppilaat, opettajat, tutkijat ja muut yhteistyökumppanit kehittävät koulun toimintaa yhdessä.

Lue lisää kirjan teemoista Tekesin verkkosivuilta:

http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/uusi-kirja-kuvaa-suomalaiskoulujen-tapoja-kehittaa-opiskelijoiden-2000-luvun-taitoja/

Kirjan voi tilata osoitteesta:

http://www.amazon.com/Finnish-Innovations-Technologies-Schools-Ecosystems/dp/946209747X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1414676578&sr=1-1&keywords=Finnish+innovations

 

MoViE mukana Slush-tapahtumassa:

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

MoViE on esillä Slush-tapahtumassa, joka järjestetään 18.-19.11.2014 Helsingin messukeskuksessa. Slush on suuri kasvuyritys- ja teknologiatapahtuma, jossa pohjoiseurooppalaiset yritykset kohtaavat kansainvälisesti merkittävät sijoittajat ja mediat.  MoViE:ta esitellään Helsingin yliopiston ja Helsinki Innovation Service:n yhteisellä standillä, tervetuloa tutustumaan!

Lue lisää tapahtumasta ja siihen osallistumisesta osoitteesta:

http://www.slush.org/

 

Innovatiivinen koulu –osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu –osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas-verkosto järjestää EU koodi- ja robottiviikkojen aikana syksyllä 2014 opettajille ja opettajiksi opiskeleville suunnatun ”Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?!”-tapahtumakiertueen. Ensimmäisissä tapahtumissa Espoossa, Helsingissä ja Oulussa oli osallistujia 25 paikkakunnalta. Lue tapahtumakiertueen kuulumisia osoitteesta:

http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/10/15/kiinnostako-koodaus-ja-robotiikka-kiertueen-ensimmaisissa-tapahtumissa-osallistujia-25-paikkakunnalta/

Innokas-verkosto haastaa suomalaisia päiväkoteja ja kouluja osallistumaan EU koodaus- ja robottiviikkoihin ja kertomaan toteuttamistaan ideoista Innokas-blogissa syksyn 2014 aikana. Blogiin kirjoittaneiden kesken arvotaan 15.12. kuusi mahtavaa robotiikkapalkintoa. Osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta:

http://www.innokas.fi/events/coderobotweek2014challenge

Innovatiivinen koulu –osahankkeeseen kuuluvaa ”Luonnontieteiden opiskelu mobiililaitteilla”-tutkimusta esiteltiin Erilaisen oppimisen hulluilla päivillä lokakuussa Helsingissä. Esitys herätti kiinnostusta ja sai positiivista palautetta. Koettiin, että se oli hyvä konkreettinen esimerkki Hannele Niemen Rajaton luokkahuone-esityksen jälkeen. Professori Jari Lavonen on esitellyt Innovatiivinen koulu-osahanketta lokakuussa Thaimaassa ja Perussa (Thaimaa: “How Primary and Middle School Teachers are Supported to Design and Adopt Science Education Innovations” ja Peru:“How do Innovative Primary School Supports the Design and Adoption of Educational Innovations?”)

 

CICERO:n johtaja siirtyy uusiin tehtäviin:

CICERO Learning -verkoston johtaja, professori Jari Multisilta, siirtyy uusien haasteiden pariin. Hän aloittaa marraskuussa Porin yliopistokeskuksen johtajana.  Multisilta on toiminut CICERO:n johtajana vuodesta 2011 saakka, ja hänen yhteistyönsä CICERO Learning-verkoston kanssa jatkuu osin myös tästä eteenpäin. FINNABLE 2020 -hanke kiittää Jari Multisiltaa kuluneista yhteisistä vuosista ja toivottaa menestystä uudessa tehtävässä!

 

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

syyskuu 2014 Finnable Newsletter syyskuu 2014

Kirjajulkaisu:

Kirjan kansikuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokakuussa julkaistaan uusi kirja ”Finnish Innovations and Technologies in Schools” (Hannele Niemi, Jari Multisilta, Lasse Lipponen and Marianna Vivitsou (Eds.) Sense Publishers) Kirjassa tarkastellaan eri näkökulmista, kuinka suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on pyritty edistämään niiden taitojen oppimista, joita oppilaat tarvitsevat menestyäkseen yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Kirja on tuotettu yhteistyössä tutkijoiden, opettajien, koulun johtajien, julkisen sektorin ja yksityisten yritysten kanssa. Kirjassa kerrotaan tapaustutkimusten kautta, kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajojen ylittämiseksi. Siinä esitellään uusia tapoja siihen, kuinka digitaalisen tarinankerronnan ja pelien avulla voidaan tehdä oppimisesta hauskaa ja motivoivaa. Kirja esitellään Frankfurtin kirjamessuilla 8.10.–12.10.2014. Myös Rajaton luokkahuone –teos on näkyvästi mukana messuilla. Lisätietoa Frankfurtin kirjamessuista osoitteessa:

http://www.buchmesse.de/en/fbf/

 

Vieraileva luennoitsija ja kirjanjulkaisutilaisuus:

Eduaro Andere työskentelee vierailevana tutkijaprofessorina New Yorkin yliopistossa, ja hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat muun muassa koulutuspolitiikka ja vertaileva koulutus. Hän esittelee Helsingin yliopistolla uuden kirjansa ”Teachers’ Perspectives on Finnish School Education”. Kirjassa käsitellään suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen kulttuurista kontekstia. Tilaisuus järjestetään 30.9.2014 kello 13.00–15.00 osoitteessa Siltavuorenpenger 3A, Helsingin yliopisto, Athena-rakennus, huone 302. Tapahtuma on ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen. Tarkemmat tapahtumatiedot ja rekisteröityminen Ciceron sivuilla:

http://www.cicero.fi/recent-news/items/teachers-perspectives-on-finnish-school-education.html

 

Taiwanilaisen jatko-opiskelijan ajatuksia suomen koulujärjestelmästä:

Chia-Chi Wang on neljännen vuoden tohtoriopiskelija Taiwanista, National Sun Yat-sen -yliopiston kasvatustieteen laitokselta. Hän on tutkijavierailulla Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa huhtikuun 2014 alusta marraskuun loppuun asti. Kysyimme häneltä ajatuksia liittyen suomalaiseen ja taiwanilaiseen koulujärjestelmään: millaisia eroja hän näkee maiden välillä, ja millaisia hyviä asioita kummastakin koulujärjestelmästä löytyy. Alla Chia-Chin haastattelu:

”I have been to Helsinki about 5 months. During these months, I read some information and materials about Finnish education system, joined some seminars talking about Finnish education in University of Helsinki, interviewed some local teachers, and collected students’ data from Finnish local schools. In my opinion, the two key reasons which make Finnish education success are research-based teachers and good Finnish education system. I found that Finnish local teachers love their jobs and feel very proud of Finnish education. Teachers also have more teaching freedom in schools. It’s very flexible for teachers to design their own lessons and decide how to teach in their class. Furthermore, a good Finnish education system is also important for this. The compulsory education in Finland is nine year. Students don’t pay any tuition and lunch fee when they study in schools. The thing students need to do is to learn in schools. Parents trust teachers and schools, or in other words, they trust Finnish education system. Above all, I think that’s why Finnish education success.

Back to talk about Taiwan. Our teachers in elementary and secondary level don’t need to have master degrees, but almost teachers receive it and some teachers continue studying doctoral programs. In Taiwanese education system, I think our basic education is better than other education stage. Students can join different kinds of extra curriculum activities when they are in elementary schools. Although Taiwan is a small island (1/9 of Finland) which around lots of mountains and ocean, there are more than 2,500 elementary schools here. Within these schools, you can find 100 of characteristics in elementary schools, such as no books, homelike, Disneyland Park, and forest schools etc based on our natural environment.

This time I visit Finland, I learn two things from Finnish education. One is trust, the other is cooperation. Also, I think “change” is necessary and common to education no matter in which country. So many things can be talked about in these two different cultures. Due to limited contexts. Finally, I’d like to mention the biggest difference between Taiwan and Finland is, our students need to take too much exams from their junior and senior high schools. But almost all Asian countries have this problem for students. I hope we can change this problem and make students study fun further to get core abilities in near future.”

 

Turkkilainen tutkijatohtori vierailee Helsingin yliopistossa:

Fisun Aksit on apulaisprofessori Turkista, Pamukkale – yliopiston Maantieteiden laitokselta. Hän on vierailevana tutkijatohtorina Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa lukukauden 2014–2015 ajan.  Hänen akateemisina kiinnostuksen kohteinaan ovat maantiedon koulutus ja opettajankoulutus. Hän on kiinnostunut tutkimaan innovatiivisia opetusmenetelmiä sekä vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä. Alla Fisunin terveiset:

Fisun kuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Finnish teacher education has received a great deal of attention because of the high learning outcomes of Finnish 15-year-old students in Pisa achievement testing. Finland was in the highest position or among the three best countries in 2000, 2003, 2006 and 2009 (OECD). Many researchers, as well as Finnish policy makers, regard high quality teachers and teacher education as one of the major factors in good learning outcomes. So, the success of Finnish students has attracted the attention of many other countries and countries whose success rate is low like Turkey have started searching education system and teacher training system of Finland. For this reason, I prefer Helsinki University.

The primary reason of my study is to explain the most important factors such as education system and teacher training system behind the outstanding success of Finnish students and the secondary reason is to discuss what lessons could be taken by Turkey considering the differences in educational policies between Turkey and Finland. Also, this research will provide important information about the strengths and weaknesses of current Turkish teacher education program. I hope this study result will help curriculum coordinators, educators, book authors, teachers and student teachers.

I am so glad to have been accepted as a post-doctoral researcher by Prof. Hannele Niemi who is an authority in these fields, which are teachers’ professional development, moral education and technology-based learning environments. Prof. Niemi has published several articles and books on education in Finland and Finnish teacher education. This period of study will provide me the opportunity to work with her and closely follow the literature and national/international projects.”

 

Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu –osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas-verkosto järjestää EU koodi- ja robottiviikkojen aikana opettajille ja opettajiksi opiskeleville suunnatun Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? -tapahtumakiertueen sekä haastaa päiväkodit ja koulut osallistumaan viikkoihin. Tapahtumissa tutustut koodaukseen ja robottien ohjelmointiin Innokas-verkoston opettajien ja oppilaiden ohjaamissa toiminnallisissa työpajoissa ja kuulet käytännön esimerkkejä koodauksen ja robotiikan hyödyntämisestä 2000-luvun taitojen oppimisessa. Tarkemmat tapahtumatiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät oheisesta liitteestä ja osoitteesta:

http://www.innokas.fi/events/coderobotweek2014roadshow

Tervetuloa mukaan innostumaan ja innovoimaan yhdessä!

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä

elokuu 2014 Finnable Newsletter elokuu 2014

Tapahtumia:

Professori Hannele Niemi vieraili Thaimaassa, jossa hän osallistui asiantuntijana opettajankoulutusseminaariin 4. elokuuta. Puheessaan Niemi kyseenalaisti staattisen sisältötiedon liiallista korostamista opetuksessa, sekä standardisoitujen monivalintatestien mielekkyyttä koulutuksessa. Hän huomauttaa, että arviointi vaikuttaa siihen kuinka kouluissa opetetaan, ja ennalta päätetyt kontrolloidut testit eivät anna kouluille mahdollisuutta muutokseen. Niemen mukaan opetuksessa tulisi korostaa enemmän tärkeitä 2000–luvun taitoja, kuten tiedonhankintaa, yhteistyötä, tiedonrakentamista yhdessä, sekä myös kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Tämä asettaa myös uudenlaisia vaatimuksia opettajille, joiden tehtävänä on opettaa oppilaille näitä taitoja.

Hannele.Niemi

Vierailuista julkaistiin teksti paikallisessa the Nation –mediassa: http://www.nationmultimedia.com/national/Finnish-expert-gives-Thai-academics-ideas-for-lift-30241678.html

 

MA Raija Latva-Karjanmaa väittelee Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Own pace, own space, own face, human, and tool support. – Mediators in web-based self-regulation learning”. Vastaväittäjänä on professori Tapio Varis Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Hannele Niemi. Väitöstilaisuus järjestetään 12.9.2014 kello 12.00 osoitteessa Unioninkatu 34, Helsingin yliopisto, Päärakennus, Auditorium XII.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences, Studies in Educational Sciences 256. Väitöskirjaa myy Unigrafia (www.unigrafia.fi). Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa: http://urn.fi/URN:ISBN:%20978-952-10-9377-7

 

Erilaisten oppijoiden liitto ry järjestää syksyllä (7.10.2014) Erilaisen oppimisen hullut päivät, jossa teemana on Apuvälineiden ja pelien ihmeellinen maailma. Päivä sisältää luentoja, tietoiskuja, näytetunteja, lukitarinoita, keskusteluja ja lukineuvontaa. Mukana luennoimassa on myös Rajaton luokkahuone –teoksen kirjoittajia, muun muassa Innovatiivinen koulu -osahankkeen opettaja Kati Sormunen on kertomassa mobiililaitteiden käytöstä luonnontieteiden opetuksessa. Tapahtuma on tarkoitettu erilaisille oppijoille, vanhemmille, ammattilaisille sekä kaikille, joita erilainen oppiminen ja monenlaiset oppimisen keinot kiinnostavat. Lisätietoa löytyy osoitteesta: http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=2798

 

MoViE-uutisia:

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

Syksyn aikana käynnistetään pilottitutkimus, jonka tarkoituksena on kehittää MoViE:ta vielä toimivammaksi. Pilotoitavaan MoViE-versioon on lisätty luokkien välisten projektien ja yhteistyön mahdollistavia ominaisuuksia. Käyttöönoton jälkeen käyttäjien kokemuksia kartoitetaan kyselylomakkeiden avulla. Tiedotamme tästä tarkemmin syksyn aikana.

 

Rajaton luokkahuone -kirjalla jo hyvä levikki:

Rajaton luokkahuone -teos (toim. Niemi & Multisilta) julkaistiin maaliskuussa Finnable 2020 -hankkeen tutkijoiden yhteistyönä. Teos jaettiin Interaktiivinen teknologia (ITK) – Pedagogiikka palaa -konferenssissa jokaiselle osallistujalle.  Tähän mennessä Rajaton luokkahuone –kirja on levinnyt laajalti opettajien ym. käyttöön: kirja on tavoittanut jo lähes 3000 lukijaa!

Kirjassa kerrotaan innostavia tarinoita siitä, miten teknologia auttaa oppimisessa ja miten jokainen opettaja voi hyödyntää sitä opetuksen tukena. Kirjaan tutustumalla voit oppia mm:

• huomaamaan, miten teknologia tarjoaa lukuisia välineitä aktiiviseen oppimiseen

• käyttämään uusia pedagogisia käytäntöjä teknologian soveltamiseen

• luomaan yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä oppilaiden ja muiden lähiympäristön toimijoiden ja kumppaneiden välillä

• edistämään koulujen kansainvälistymistä ja avointa jakamisen pedagogiikkaa yli alueellisten ja kulttuuristen rajojen

Rajaton luokkahuone teoksen voi tilata osoitteesta: https://www.ps-kustannus.fi/tuote/946840874.html

 

Innovatiivinen koulu -osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu – osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Kesäkuulumisia:

Verkostoon kuuluvat opettajat levittivät suomalaista osaamista kesän aikana useissa kansainvälisissä tapahtumissa. Innokas-verkosto käynnisti viime kevään aikana yhteistyön kansainvälisen Bridges -verkoston kanssa. Lisätietoja Bridges -verkostosta löytyy osoitteesta: http://www.ibridgelearn.net/

Innokas-verkoston opettajat Kati Sormunen, Janne Nissinen ja Paavo Oksanen osallistuvat heinäkuussa Kiinassa järjestettyyn Bridges -konferenssiin. Lue heidän kokemuksiaan konferenssista ja Panda-projektista osoitteessa:

https://oppimisverkotvesille.wordpress.com/2014/07/19/panda-projekti/

Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen ja Innokas-koordinaattori MinnaKukkonen osallistuivat elokuussa USA:ssa järjestettyyn FinnFest Education Forumiin. He esittelivät konferenssissa Innovatiivisen koulun mallia ja Innokas-verkoston toimintaa. Lue lisää heidän kokemuksistaan osoitteessa:  https://oppimisverkotvesille.wordpress.com/2014/08/18/kansainvalista-yhteistyota-suomi-usa/

 

 

 

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä