toukokuu 2014 Finnable Newsletter toukokuu 2014

Nimityksiä ja tuoreita julkaisuja:

Professori Hannele Niemi on valittu Teacher Education Policy in Europe (TEPE) verkoston puheenjohtajaksi (2014–2016) vuosikonferenssissa, joka pidettiin Kroatiassa 15.- 17.5.2014. Verkoston tehtävänä on edistää opettajankoulutuksen tutkimuspohjaista kehittämistä ja pitää aktiivista yhteyttä päätöksentekijöihin ja koulutuspoliittisiin vaikuttajiin Euroopassa. Verkostolla on vuosittain konferenssi jossakin jäsenmaassa. Lisätietoa verkostosta http://tepe.wordpress.com/about/

Vuonna 2013 vuosikonferenssi pidettiin Helsingin yliopistolla osana Finnable 2020 -projektia. Osasta konferenssin esityksiä julkaistiin toukokuussa kirja: Crossing Boundaries for   Learning ­ through Technology and Human Efforts. Hannele Niemi, Jari Multisilta & Erika Löfström (eds.). CICERO Learning Network, University of Helsinki.

 

Lisätietoa kirjasta CICERO:n nettisivuilla: http://www.cicero.fi/recent-news/items/a-new-book-crossing-boundaries-for-learning-through-technology-and-human-efforts.html

Finnable 2020 -tutkimuksista on nyt julkaistu uusi artikkeli, Digital Storytelling for 21st Century Skills in Virtual learning environments. Artikkelissa kerrotaan, kuinka digitaalisen tarinankerronnan avulla voidaan luoda virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa oppilaat voivat oppia tärkeitä 2000- luvun taitoja. Artikkeli on julkaistu Creative Education lehdessä, Vol.5, No.9 special issue, ja se on saatavilla osoitteesta: http://www.scirp.org/journal/ce/

 

MoViE-uutisia ja vinkkejä:

MoViE (Mobile Video Experience) on suljettu verkkoympäristö, jossa käyttäjien on mahdollista ladata ja muokata videoita, katsella muiden tekemiä videoita sekä jakaa omia videotarinoita muiden MoViE:n käyttäjien kanssa.

MoViE-palvelussa on nyt uutta materiaalia, jota opettajat ja oppilaat voivat hyödyntää omassa digitaalisen tarinankerronnan projektissaan.  Sivustolta löytyy videotarinan käsikirjoitusohjeet opettajille ja oppilaille sekä opettajien käyttöön soveltuva lupalomake, jonka avulla opettaja voi helposti kysyä oppilaiden huoltajilta lupaa MoViE:n käyttöön. Materiaalit ovat vapaasti opettajien muokattavissa, ja ne ovat ladattavissa MoViE-sivustolta kohdasta ”Apua” ja ”Tietoja”.  Uutena lisäyksenä myös ohjeet MoViE-sovelluksen käyttöön.

MoViE-palvelun verkkosivut ovat nyt myös espanjaksi! Kielen voi vaihtaa MoViE-ikkunan ylälaidassa olevasta kielivalikosta. Oletusarvoisen kielivalinnan voi vaihtaa asetuksista, jotka löytyvät myös MoViE-ikkunan ylälaidasta.

MoViE-vinkki: Los Angelesin Long Beachin alueen opettajia vieraili Helsingissä 12.–18.5. George Foe-Aman kertoi, miten hän käyttää MoViE-palvelua luonnontieteiden ja matematiikan opettamisessa ja opiskelussa. Hän totesi, että MoViE-palvelu on parempi kuin Khan Academy, koska lapset voivat MoViE:n avulla luoda oman Khan Academynsä. Georgen opiskelijat ovat työstäneet matematiikkaan ja luonnontieteisiin liittyviä videoita, lähettäneet ne MoViE-palveluun ja keskustelleet videoista MoViE:n kommentointityökalun avulla.

 

Innovatiivinen koulu osahanke tiedottaa:

Innovatiivinen koulu – osahankkeessa kehitetään, tutkitaan ja levitetään yhteistyössä valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa teknologian hyödyntämistä oppimisen, opetuksen ja vuorovaikutuksen tukena.

Innokas- verkosto järjesti yhteistyössä Oulun yliopiston teknologiapainotteisen luokanopettajakoulutuksen kanssa Koulujen teknologiatapahtuman ja RoboCup Junior SM-kisat 15.–16.5. Yli 140 joukkuetta eri puolilta Suomea kisaili robottijalkapallossa, sumossa, pelastuksessa, tanssi/teatteri- ja freestyle sarjoissa. Tunnelmia ja kuvia tapahtumasta löytyy
osoitteesta: http://luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com/2014/05/16/robocup-junior-finland-14-16-5-2014/
Professori Jari Lavonen on esitellyt Innovatiiviseen kouluun liittyvää tutkimusta ja Innokas-verkoston toimintaa 25.4. Oppi festivaaleilla Finlandia-talossa ja 5.5. Michiganin yliopistossa Yhdysvalloissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vieraili 22.5.2014 Koulumestarin koulussa ja Oppimiskeskus Innokkaassa. OKM -ryhmälle esiteltiin Innovatiivinen koulu -mallia ja osahanketta sekä Innokas-verkoston ja Global Innokas Networks -verkoston toimintaa.

Lisäksi uudet julkaisut Rajaton luokkahuone (Hannele Niemi ja Jari Multisilta, toim.) ja Crossing Boundaries for Learning -through Technology and Human Efforts (Hannele Niemi, Jari Multisilta & Erika Löfström eds.) olivat esittelyssä. Maanantaina 26.5.2014 Innovatiivisen koulun mallia ja Tutor-oppilastoimintaa esiteltiin Helsingin yliopistossa Learning from Each Other -seminaarissa.

 

Taiwanilainen jatko-opiskelija vierailee Helsingin yliopistossa:

Chia-Chi Wang on neljännen vuoden tohtoriopiskelija Taiwanista, National Sun Yat-sen -yliopiston kasvatustieteen laitokselta. Hän on tutkijavierailulla Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa huhtikuun 2014 alusta marraskuun loppuun asti.

Chia-Chin pääaine on kasvatuspsykologia (educational psychology). Hänen tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteitaan ovat muun muassa luovuus, mielikuvitus, huumori ja kasvatuspsykologia. Chia-Chin tarkoituksena on tehdä vertailevaa tutkimusta taiwanilaisten ja suomalaisten alakoululaisten oppilaiden tieteellisestä mielikuvituksesta ja luovuudesta (scientific imagination).

Alla Chia-Chin tervehdys:

Chia-Chi Wang2

I am Chia-Chi Wang, doctoral student of Institute of Education in Taiwan at the National Sun Yat-sen University. I am very glad to be a visiting doctoral student at the Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki during the period of from 1 April to 30 November 2014. Also, it is my pleasure to join the regularly meetings of FINNABLE 2020.

I am a fourth-year doctoral student. I major in Educational Psychology. My research interests focus on Creativity, Imagination, Humor, Educational Psychology, Educational Testing and Assessment in Rasch Measurement and its applications to educational and psychological measurement. Besides my academic pursuit, I have participated in more than four research projects supported by National Science Council under my advisor’s guidance. These valuable work experiences not only reinforced my professional knowledge and skills, but also enhanced my ability to solve problems logically.

During my visiting in Finland, I plan to do a comparison study on the difference of scientific imagination between elementary school students in Taiwan and those in Finland. In my research team, we have developed the scientific imagination process and the scientific imagination model based on an inventive perspective. Based on these, we have developed two instruments for teachers and students respectively. For my study in Finland, I will use the instrument for students named “Adventure 1” to measure primary students’ scientific imagination in 5th and 6th level in Finland and to compare the difference of scientific imagination between two countries. The suggestions will help foster students’ scientific imagination and help us to establish adequate assessment tools and curriculum for scientific imagination in science education.

Finally, I enjoy my research life in Finland now. I really appreciate Professor Hannele Niemi and other colleagues to my study. I think I will learn a lot from this experience during these eight months in Finland. Nice to meet you, Finland! :)

Sincerely,

Chia-Chi Wang

Category: Ei kategoriaaKommentit poissa käytöstä